Селітра вапняно-аміачна (ВАС). Світове виробництво та світова торгівля (у розрізі регіонів та країн), баланси, прогнозні дані. Модифікація товарних марок. Цільове аналітичне дослідження

Об’єктом дослідження є вапняно-аміачна селітра (ВАС), її виробництво та споживання з детальними аналітичними висновками та прогнозами. Хронологічні рамки дослідження: 2018-2022 рр. Географія дослідження: усі регіони та більшість країн світу, які мають розвинутий ринок ВАС. Звіт складається з 5 розділів, містить 121 сторінку, в тому числі 14 малюнків, 113 таблиць.

Перший розділ – загальна характеристика та властивості ВАС, її класифікація, технічні вимоги, області застосування, способи виробництва . Другий розділ – характеристика світового ринку ВАС (в цілому та за регіонами: динаміка виробництва та споживання, структура споживання, торговельний баланс, найбільші регіони/країни-імпортери та постачальники на світовому та регіональних ринках). Третій розділ – виробництво та споживання вапняно-аміачної селітри на регіональних ринках (в розрізі країн). Приведений детальний профіль компаній-виробників ВАС та їх продукції.

По Україні надано інформацію імпортно-експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників за 2021 р., розрахунок структури споживання.
Створення в Україні ліквідних виробництв кінцевої товарної продукції з доданою вартістю та помірною капіталоємністю (аналіз на основі зовнішньоторговельної, статистичної, фактологічної, комунікативної інформації). Цільове аналітичне дослідження

Приведені статистичні та аналітичні дані щодо обсягів імпорту та можливостей імпортозаміщення хімічної продукції в Україні (160 продуктів і товарних груп) з оцінкою прогнозу виробництва та ринку у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Надані аналітичні розвернуті дані щодо доцільності виробництва окремих ліквідних хімічних продуктів в Україні
Ефірні олії. Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко-економічні аспекти виробництва та ринку. Обґрунтування доцільності створення виробництва. Профілі виробників та споживачів. Цільове аналітичне дослідження

Проведений повний деталізований аналіз усіх аспектів виробництва, внутрішнього ринку, зовнішньої торгівлі та споживання ефірних олій в Україні. Приведене Міні ТЕО доцільності створення виробництва ефірних олій (повний цикл, видова номенклатура) в Україні.

Хронологічний період дослідження: 2019-2023 рр.
Аміак безводний. Аналіз глобального та основних регіональних ринків. Ключові тенденції. Прогнозні баланси попиту та пропозиції до 2030 року. Прогноз цінової кон’юнктури. Цільове аналітичне дослідження

Дослідження світового ринку синтетичного аміаку включає дані щодо наявних у світі та регіонах виробничих потужностей з виробництва аміаку, їх завантаження, структурування за видом сировини, прогноз розширення світових потужностей в перспективі до 2030 р.

У першому розділі дослідження також представлені дані щодо перспектив створення потужностей з виробництва блакитного та зеленого аміаку, наведені ключові характеристики та відмінності зазначених технологій, дані щодо собівартості виробництва аміаку блакитного/зеленого аміаку.

У розділі 2 дослідження приведено інформацію про динаміку та регіональну структуру виробництва аміаку у світі в період 2019-2022 рр. та прогнозні оцінки розвитку виробництва до 2030 р.

Розділи 3 та 4 – аналіз ключових показників світової торгівлі аміаком та розрахункові баланси споживання у розрізі регіональних ринків та окремих країн.

Розділ 5 – аналіз динаміки цін на аміак (та природний газ) в Україні на та світовому ринку у 2019-2022 р., прогноз рівня цін на аміак та ПГ у короткостроковій перспективі
Біодизель. Міні – ТЕО на створення виробництва біодизелю в Україні. Цільове аналітичне дослідження

Аналіз сучасного стану ринку біодизелю (БД) в Україні. Причини відсутності національного виробництва БД. Ризики і обмеження біодизельного бізнесу в Україні. Ситуація щодо чинного законодавства у сфері внутрішнього виробництва і споживання БД і її вплив на формування внутрішнього ринку БД.

Аналіз ситуації на українському ринку ріпаку – ключової сировини для виробництва БД (посівні площі, виробництво, висока експортна складова, причини істотного домінування поставок в ЄС, ціновий огляд).

Ситуації на європейському ринку ріпаку і БД в контексті формування та розвитку українського ринку ріпаку і БД. Оцінка кон’юнктурної доцільності створення виробництва БД в Україні.
Добрива мінеральні (гранулювання). Світовий інноваційний, технологічний та апаратурний досвід гранулювання мінеральних добрив. Технологічний огляд

Приведена детальна інформація щодо сучасних технологій сухого і мокрого гранулювання добрив (компактування, обкочування, перемішування із зусиллям зсуву, в дисперсному потоці) та обладнання для їх одержання. Зроблені висновки щодо можливостей удосконалення існуючих технологій і обладнання та реальних перспектив впровадження у виробництво.
Аналітична оцінка ситуації у хімічній промисловості України та на внутрішньому товарному ринку хімічної продукції за підсумками 1 кварталу 2023 р.

Аналітична довідка розроблена на основі доступних та репрезентативних статистичних даних (Держстат України, територіальні органи Дерстату, Державної митної служби України та ін.), власних експертних оцінок та розрахунків, відкритих даних ЗМІ, сайтів компаній, комунікативної інформації. Актуалізована версія станом на 30.04.2023. Документ постійно оновлюється.

За оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», станом на 01.04.2023 в хімічній промисловості (виробництво хімічних речовин та хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів) функціонує з різним режимом завантаження виробничих потужностей близько 3120 підприємств (52% підприємств, які функціонували та були економічно активними на початок року).

Загальна кількість діючих хімічних підприємств, за даними Держстату України, на кінець 2022 р. становила 6480 підприємств, з яких 2591 підприємств – у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції, 3890 підприємств – у виробництві пластмасових та гумових виробів

Усього в хімічній промисловості станом на 1 жовтня 2022 р. було зареєстровано близько 7330 підприємств, з яких значна частина є недіючими (близько 43%).

За підсумками січня-березня 2023 р. індекс товарного виробництва у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції порівняно з аналогічним періодом 2022 року, за розрахунками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», зменшився на – 19-20%, гумових та пластмасових виробів – 9-10%.

У 2023 році в хімічній промисловості України продовжує спостерігатися висока ступінь невизначеності та діє значна кількість негативних факторів, які впливають на ситуацію в хімічній галузі: триваючі військові дії, фізичне руйнування та призупинення діяльності значної частини ключових підприємств, значний ріст (та/або волатильність) цін на усі складові собівартості хімічної продукції, нестабільність замовлень (попиту), відсутність обігових коштів, розірваність частини логістичних внутрішніх поставок та експорту (певна частина їх так і не змогла відновитися), відтік персоналу та проблеми з його ротацією (і виробничого, і інженерно-технічного, і управлінського персоналу) тощо.

Все ще триває «рваний» режим роботи багатьох підприємств. Рівень завантаження виробничих потужностей більшості економічно активних хімічних підприємств є нижчою від 50%.

Найбільш критичним залишається фактор зниження попиту та обсягів збуту продукції (через падіння платоспроможного попиту), можливість утримання конкурентних цін на кінцеву товарну продукцію через високу волатильність цін на сировину та енергоресурси і значні обсяги конкуруючого імпорту.

В той же час, слід зазначити, що частина хімічних підприємств, починаючи з другої половини 2022 р. і упродовж 1 кварталу 2023 р., продовжувала адаптувалася до нових умов свого функціонування та почала частково відновлювати своє виробництво і відпрацьовувати нові ланцюги поставок сировини та збуту продукції.

Це стосується у найбільшій мірі секторів, які виробляють ліквідну сировину та напівсировину (особливо мінеральну, експортоорієнтовані продукти неорганічної та органічної хімії, декстрини, казеїни та казеїнати, жирні амінокислоти тощо), а також споживчу продукцію нееластичного та стабільного попиту (гумові вироби, пластмасові вироби, мило, синтетичні миючі засоби, ефірні олії, косметичні та парфумерні вироби, добрива та засоби захисту рослин у дрібному фасуванні та ін.).

Загалом у першому кварталі у передсезонний період стабільно працювали два основні підприємства по випуску азотних добрив. У першому кварталі випуск азотних добрив в Україні становив 585 тис.т у ф.в. (практично на рівні аналогічного періоду 2022 р.)

Продовжують відновлювати свою роботу підприємства, які розташовані у відносно безпечних регіонах, або ті, які здійснили релокацію в такі регіони, або підприємства, які експортували до ЄС та інших сусідніх країн у значних обсягах товарну продукцію та наразі хоча б частково відновили такі поставки. Відносну стабільність демонструють також компанії, які є партнерськими або афілійованими з європейськими або іншими іноземними компаніями.

За оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», загальний обсяг реалізації хімічної продукції в Україні у січні-березні 2023 року склав у д.ц. близько 28 млрд.грн. (січень-березень 2022 р. – 31,7 млрд. грн.), у т.ч. у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції – 15 млрд.грн (січень-березень 2022 р. – 19,8 млрд. грн), гумових та пластмасових виробів – 13 млрд.грн (січень-березень 2022 р. – 11,8 млрд. грн.).

При цьому індекс цін у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції становив, за оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», у січні-березні 2022 р. 125%, у виробництві гумових та пластмасових виробів – 130-135%.

Втрати продаж у січні-березні 2023 р. у фізичному вимірі у більшості товарних груп хімічної продукції порівняно з аналогічним періодом 2022 р. становили від 10 до 90% (низька статистична база).

Однак цей показник є досить неоднорідним з високим рівнем варіативності в залежності від сектору та регіональної структури товарного виробництва, а також підприємства-виробника.

Завантажити повний текст