АНА-кислоти. Лимонна кислота. Аналіз усіх основних аспектів внутрішнього товарного ринку ЛК. Оцінка можливостей створення конкурентного виробництва лимонної кислоти та/або інших AHA-кислот в Україні. Цільове аналітичне дослідження

Метою дослідження є детальний аналіз поточного стану виробництва, споживання та перспектив розвитку світового та основних регіональних (і покраїнних) товарних ринків лимонної кислоти. У дослідженні приведена загальна характеристика та властивості лимонної кислоти, її класифікація, технічні вимоги, області застосування, знаходження в природі, сировина для отримання лимонної кислоти. Також описані способи виробництва, технології та економічні аспекти різних процесів ферментації лимонної кислоти. По кожній із країн наводиться інформація про виробників лимонної кислоти (реквізити, досьє, потужності, продукція, що випускається компанією (основна та супутня), якісна характеристика лимонної кислоти, інвестиційні проекти та ін.), оціночні дані про обсяги виробництва лимонної кислоти, розрахункові дані щодо балансів споживання та зовнішньої торгівлі, географічна структура імпортних та експортних поставок. По Україні приведені дані щодо імпортно-експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників, аналіз ситуації у споживчих галузях. Заключний розділ містить прогноз ринку, висновки, рекомендації.

Хронологічні рамки дослідження: 2018-2022 рр. Звіт складається з 6 частин, містить 175 сторінок, в тому числі 18 малюнків, 83 таблиці.
Пакувальні вироби. Екологічно чиста сировина для виробництва пакувальних виробів (біополімери, нанобіополімери, арбоформ/рідка «деревина», паперовий пластик та ін.). Технологічний огляд

Технологічний (науковий) огляд інноваційних розробок у сфері виробництва пакувальних виробів із біосировини. Огляд структурований у вигляді технологічного та комерційного опису прикладів застосування біополімерів як екологічно чистої сировини з практичним досвідом
Добрива. Розвернутий аналіз фактичного та прогнозного (до 2030 року) споживання азотних добрив в Україні у видовому зрізі з урахування глобальних та регіональних змін у світовому виробництві та торгівлі добривами. Цільове аналітичне дослідження

Загальна та секторальна і видова оцінка виробництва та споживання азотних добрив в Україні в 2019-2023 рр., поглиблений детальний аналіз. Прогноз споживання азотних добрив в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі (воєнний та поствоєнний період) Основні внутрішні та зовнішні фактори впливу на споживання (з деталізацію обсягів внесення під продукцію рослинництва ) азотних добрив в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Світова практика субсидування виробництва та споживання добрив.
Біопестициди. Детальний товарно-асортиментний аналіз внутрішнього товарного ринку. Споживчі ніші. Актуальні дані щодо споживачів. Аналітичний огляд.

Надане детальне обґрунтування доцільності виробництва та застосування біологічних засобів ЗЗР в Україні в контексті аналізу окремих наукових і технологічних зрізів, основних дотичних галузей (сільського господарства охорони навколишнього середовища, охорони здоров`я та ін.). Наведено аспекти органічного виробництва в Україні.

Детально проаналізований асортимент продукції БЗЗР, представлений на ринку України, зокрема біопестицидів, проведений проблемний аналіз ринку, приведені практичні алгоритми основних маркетингових механізмів у виробництві БЗЗР. Надані профілі підприємств-виробників БЗЗР в Україні. Оглядово наведено наукові розробки НАНУ і НААНУ, напрацювання у сфері БЗЗР, які готові для впровадження у виробництво. Описано стадії виробництва мікробіологічних препаратів. Детально проаналізовані сфери та стан застосування БЗЗР в Україні. Приведений короткий аналіз світового ринку БЗЗР та тенденцій і прогнозу.
Карбамід індустріальний. Детальний товарно-асортиментний аналіз внутрішнього виробництва та товарного ринку в Україні. Прогноз та структура ринку. Тенденції Актуальні профілі виробників (світовий зріз, специфікації) та споживачів. Цільове аналітичне дослідження

Дослідження стану ринку індустріального карбаміду включає коротку характеристику глобального та регіональних ринків, динаміку виробництва та споживання в період 2019-2022 рр., дані щодо провідних світових виробників, оцінки їхніх обсягів виробництва та оцінки ємності існуючих споживчих ніш. Аналіз ринку індустріального карбаміду в Україні включає відомості щодо обсягів виробництва сечовини, що включена в подальшу переробку та оглядового аналізу стану розвитку у основних споживчих сегментах (КАС, АдБлю, КФК-КФС, кормові добавки тощо), та відповідного прогнозу розвитку зазначених сегментів у середньостроковій перспективі.
Біодизель/сирий гліцерин/ молочна кислота/полілактид/PLA. Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко-економічні аспекти. Обґрунтування доцільності створення повноциклового виробництва (ТЕО). Цільове аналітичне дослідження

Предмет дослідження – біодизель, сирий гліцерин, молочна кислота, полілактид – продукти, які виготовляються з відновлюваної, переважно рослинної сировини. Проведений детальний аналіз виробництва і споживання в Україні молочної кислоти, полімолочної кислоти (полілактиду/PLA), біополімерної товарної продукції (ситуація у виробництві, імпортні поставки, ємність ринку, причини вагомого зростання внутрішнього попиту на полілактид, ціни, прогноз розвитку з акцентом на найбільш перспективні споживчі сегменти).

Проаналізовані сучасні тенденції й перспективи ринку молочної кислоти і полілактиду у світі, з деталізацією по Європі та європейським країнам. Дані аналітичні висновки та оцінка кон’юнктурної доцільності створення в Україні повноциклового виробництва молочної кислоти, полімолочної кислоти (полілактиду/PLA), біополімерної товарної продукції.