Біоетанол. Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко-економічні аспекти. Перероблення в товарну продукцію. Розрахунки Цільове аналітичне дослідження

Аналіз сучасного стану ринку біоетанолу (БЕ) в ЄС і Україні. Детальний аналіз виробництва БЕ в Україні

(обсяги, виробники, причини обмеженості виробництва, основні чинники експортної орієнтації українського БЕ, які набули особливої актуальності в період великої війни). Сировинні аспекти виробництва БЕ (сировина

1-го і 2-го покоління).

Актуальність глибокої переробки зернових в Україні в умовах війни в контексті активного збільшення інвестиційних проектів щодо створення нових та розширення діючих вітчизняних виробництв БЕ.

Споживання БЕ (структура споживчих сегментів, переробка  в товарну продукцію, перспективні споживчі ніші).

Перспективи й ризики біоетанольного бізнесу в Україні. Законодавчі аспекти. Сировинний потенціал і прогнозний розвиток виробництва та споживання БЕ в Україні в контексті сучасної та перспективної ситуації на європейському ринку.

Аналіз технологічних схем виробництва БЕ з зерна та меляси. Послуги інжинірингових компаній (з орієнтовною розрахунковою вартістю) щодо реалізації проектів будівництва біоетанольних виробництв в Україні.
Лізин і супутні амінокислоти. Технологічні, технічні, техніко-економічні кон’юнктурні аспекти Цільове аналітичне дослідження

Детальний аналіз основних технологічних та техніко-економічних аспектів сучасного виробництва та переробки лізину. На основі опрацювання світових інформаційних ресурсів за останні п’ять років узагальнено та обгрунтовано методи удосконалення синтезу (хімічного та біологічного) лізину у світі.

Розкриті шляхи і методи інтенсифікації біологічного синтезу лізину на основі інноваційних розробок апаратурно-технологічного оформлення процесу, технології виробництва та переробки, зокрема в якості нового ініціюючого реагенту для синтезу функціональних полімерів. Наданий аналіз ринкової кон’юнктури лізину у світі та регіонах (виробництво, галузеве, видове, та регіональне сегментування в контексті сучасних тенденцій споживання).

На основі офіційної статистики та комунікаційних каналів для отримання зворотного зв’язку від провідних ринкових гравців здійснена експертна оцінка рівня технологічної та ринкової готовності України до розбудови власного виробничого потенціалу лізину.
Жирні кислоти. Переробка в товарну продукцію. Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко- економічні аспекти. Детальні розрахунки. Споживчі ніші. Актуальні дані щодо споживачів Цільове аналітичне дослідження

У дослідженні приведена загальна характеристика жирних кислот (насичених, ненасичених), їх класифікацію, технологічні особливості гідролізу рослинних олій та тваринних жирів для отримання жирних кислот. Об’єктом аналізу в НТР є стеаринова та олеїнова кислоти, які отримали найбільше застосування як у світі, так і в Україні.

Надана характеристика олеїнової та стеаринової кислоти, способи їх виробництва та застосування.

В НТР коротко розглянутий світовий ринок рослинних олій, а саме пальмової та соняшникової (обсяг виробництва та експорт найбільших постачальників). В роботі більш детально дано аналіз ринку олеїнової та стеаринової кислоти в основних країнах виробника (22 країни світу). По кожній із країн приведена інформація про виробників жирних кислот (реквізити, досьє, асортимент продукції, зовнішньоторговельні поставки та ін.).

У розділі переробка в товарну продукцію наведено рецептури з використанням жирних кислот у таких сферах споживання як: металообробка, миючі та косметичні засоби, виробництво гум та каучуків, полімерні композиції, добавки в бетон, виробництво свічок, кормові добавки для тварин та інші.

Аналіз ринку жирних кислот в Україні включає:

виробництво, споживання та зовнішню торгівлю жирними кислотами (у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників);

виробництво та експорт насіння соняшника та соняшникової олії,

ситуацію у споживчих галузях (із зазначенням потенційних споживачів).

Заключний розділ містить висновки, рекомендації, прогноз ринку.

Хронологічні рамки дослідження: 2019-2022 рр., та 1 квартал 2023 р.

Звіт складається з 6 частин, містить 161 сторінок, в тому числі 17 малюнків, 67 таблиць.
Аналітична оцінка ситуації у хімічній промисловості України та на внутрішньому товарному ринку хімічної продукції за підсумками 2 кварталу 2023 р. Аналітична довідка

Моніторингова інформація щодо аналітичної оцінки ситуації в національному хімпромі. Товарне виробництво. Реалізація. Зовнішня торгівля. Внутрішня торгівля та споживання. Ціновий аналіз. Тенденції. Втрати від воєнних дій. Аналітичні висновки та прогнозна оцінка.
Крохмалі модифіковані (декстрини): поглиблена переробка . Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко-економічні аспекти. Детальні розрахунки. Споживчі ніші. Актуальні дані щодо споживачів. Цільове аналітичне дослідження

Системний аналіз технологій, внутрішнього виробництва крохмалів, внутрішнього товарного ринку модифікованих крохмалів (включаючи декстрини), зовнішньої торгівлі у розрізі країн-імпортерів та країн-експортерів, компаній-експортерів та компаній-імпортерів. Приведені детальні профілі компаній-виробників модифікованого крохмалю (МК) в Україні, специфікації МК, сировинні та логістичні аспекти функціонування.

Розглянуті усі аспекти поглибленої переробки крохмалів, модифікації крохмалів та виробництва модифікованих крохмалів і їх перероблення в ліквідну товарну продукцію (товарні різновиди, модифікації, клеї на основі модифікованих крохмалів, інше). Приведені розвернуті аналітичні висновки щодо доцільності розширення виробництва МК та продуктів їх перероблення в Україні, прогноз обсягів та структури споживання.

Хронологічний період аналізу – 2020-2023 рр. (2023 р. – січень-квітень).