Технології виробництва стабілізованих азотних добрив та модифікуючі добавки для покращення їх товарно-споживчих характеристик Цільове аналітичне дослідження

В НТР проаналізована технологічна можливість поліпшення складу азотних удобрив за допомогою використання стабілізуючих добавок у їх виробництві завдяки яким є можли-вість зменшити втрати нітрогену в добриві і компенсувати підвищення цін.

Тематичні зрізи:

  • використання інноваційних інгредієнтів для отримання азотних добрив тривалої дії та з контрольованим звільненням азоту;
  • удосконалення використання інгібіторів нітрифікації, що дозволяють підвищити коефіцієнт використання азоту добрив та знизити втрати його у навколишнє середовище;
  • застосування нових методів підвищення структурних характеристик азотних добрив за допомогою модифікуючих добавок, що гарантують технологічні показники якості їх виробництва та застосування;
  • використання нових агроприйомів, що підвищують ефективність азотних добрив за рахунок часткової заміни мінерального азоту біологічним.