Аналітична оцінка ситуації у хімічній промисловості України та на внутрішньому товарному ринку хімічної продукції за підсумками 2 кварталу 2023 р. Аналітична довідка

Моніторингова інформація щодо аналітичної оцінки ситуації в національному хімпромі. Товарне виробництво. Реалізація. Зовнішня торгівля. Внутрішня торгівля та споживання. Ціновий аналіз. Тенденції. Втрати від воєнних дій. Аналітичні висновки та прогнозна оцінка.
Крохмалі модифіковані (декстрини): поглиблена переробка . Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко-економічні аспекти. Детальні розрахунки. Споживчі ніші. Актуальні дані щодо споживачів. Цільове аналітичне дослідження

Системний аналіз технологій, внутрішнього виробництва крохмалів, внутрішнього товарного ринку модифікованих крохмалів (включаючи декстрини), зовнішньої торгівлі у розрізі країн-імпортерів та країн-експортерів, компаній-експортерів та компаній-імпортерів. Приведені детальні профілі компаній-виробників модифікованого крохмалю (МК) в Україні, специфікації МК, сировинні та логістичні аспекти функціонування.

Розглянуті усі аспекти поглибленої переробки крохмалів, модифікації крохмалів та виробництва модифікованих крохмалів і їх перероблення в ліквідну товарну продукцію (товарні різновиди, модифікації, клеї на основі модифікованих крохмалів, інше). Приведені розвернуті аналітичні висновки щодо доцільності розширення виробництва МК та продуктів їх перероблення в Україні, прогноз обсягів та структури споживання.

Хронологічний період аналізу – 2020-2023 рр. (2023 р. – січень-квітень).
Сульфоамофос. Україна (детальний аналіз). Оглядово: світове виробництво та світова торгівля (у розрізі регіонів та країн), баланси, прогнозні дані. Цільове аналітичне дослідження

Метою НТР є детальний аналіз поточного стану та перспектив розвитку світового і регіональних та покраїнних ринків (35 країн) сульфоамофосу з аналітичними висновками та прогнозом. У дослідженні приведена загальна характеристика сульфоамофосу, класифікація, області застосування, описані способи виробництва сульфоамофосу. По кожній із країн приведена інформація про виробників сульфоамофосу (реквізити, досьє, потужності, виробництво, специфікації, зовнішньоторговельні поставки та ін.). По Україні приведені дані щодо імпортно-експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників, аналіз ситуації у споживчих галузях. Заключний розділ містить прогноз ринку, висновки, рекомендації. Хронологічні рамки дослідження: 2018-2022 рр.

Звіт складається з 4 частин, містить 175 сторінок, в тому числі 7 малюнків, 75 таблиць.
Модульні установки по виробництву базової хімічної продукції (аміак, метанол, формальдегід, тощо) на основі різної сировини (біосировини). Детальний технологічний та апаратурний огляд у розрізі компаній-ліцензіарів. Ціновий аспект. Цільове аналітичне дослідження

Провідні світові компанії – ліцензіари (власники технологій та патентів), інжинірингові та проектні компанії по створенню модульних установок у сфері базових хімічних виробництв. Короткий опис модульних установок, дані щодо розробника, патентовласника, ліцензіара, характеристики (+ -), технологічні та конструктивні особливості (інновації), досвід промислового впровадження.
Основні аспекти створення виробництва тіосульфату амонію (ТСА) в Україні. Цільове аналітичне дослідження

Огляд включає відомості щодо поширення використання тіосульфату амонію вітчизняними виробниками мінеральних добрив та безпосередньо аграріями та покликаний сприяти прийняттю управлінських рішень щодо доцільності створення в Україні власного виробництва ТСА. Відповідні розділи дослідження розкривають відомості щодо товарно-споживчих характеристик ТСА, напрямів його використання, вимог до якості тощо. В огляді представлено динаміку імпорту ТСА в Україну 2020-2022 рр (кількісні та вартісні показники), ціну та напрямки поставок, ємність внутрішнього ринку та оцінка перспектив зростання даного показника в період до 2030 р. Також огляд містить розділ присвячений даним щодо технологій промислового виробництва ТСА, провідних компаній ліцензіарів та постачальників обладнання для створення виробництв тіосульфату амонію.
Технологічні, рецептурні, кон’юнктурні та комерційні аспекти виробництва антизлежувачів для виробництва добрив в Україні. Аналітичний огляд

Огляд сучасного стану практичного використання, а також експериментальних досліджень та розвитку антизлежувачів для гранульованих мінеральних добрив (МД) на виявлення можливостей впровадження цих матеріалів (зарубіжний та вітчизняний досвід) у промислову практику з метою покращення їх фізико-механічних властивостей, зокрема: стійкості до злежуваності і поглинання вологи, міцності, низького рівня вмісту пилу.

Сучасні та перспективні матеріали для усунення злежуваності й пилоутворення МД. Основи формування рецептурного складу та практичні аспекти застосування .

Аналіз ситуації у виробництві та споживанні антизлежувачів для МД в Україні.

Марки антизлежувачів для МД провідних європейських виробників (основні складові, специфікації, застосування, ціни).
Агротканини біорозкладні на основі біополімерів. Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко-економічні аспекти. Детальні розрахунки. Споживчі ніші. Актуальні дані щодо споживачів. Цільове аналітичне дослідження

Проведений аналіз науково-технічної та кон’юнктурної інформації з різних аспектів технологічного стану виробництва біорозкладних полімерів і агротканин та сучасного функціонування і перспектив ринкового розвитку у світі, з урахуванням існуючих еколого-економічних реалій та ризиків. Проаналізовані особливості наявної сировинної бази для виробництва біорозкладних полімерів і агротканин та пріоритети її ефективного використання у контексті екології. Дана аналітична оцінка рівня технологічної та ринкової готовності України до розбудови власного виробничого потенціалу біорозкладного агротекстилю.
АНА-кислоти. Лимонна кислота. Аналіз усіх основних аспектів внутрішнього товарного ринку ЛК. Оцінка можливостей створення конкурентного виробництва лимонної кислоти та/або інших AHA-кислот в Україні. Цільове аналітичне дослідження

Метою дослідження є детальний аналіз поточного стану виробництва, споживання та перспектив розвитку світового та основних регіональних (і покраїнних) товарних ринків лимонної кислоти. У дослідженні приведена загальна характеристика та властивості лимонної кислоти, її класифікація, технічні вимоги, області застосування, знаходження в природі, сировина для отримання лимонної кислоти. Також описані способи виробництва, технології та економічні аспекти різних процесів ферментації лимонної кислоти. По кожній із країн наводиться інформація про виробників лимонної кислоти (реквізити, досьє, потужності, продукція, що випускається компанією (основна та супутня), якісна характеристика лимонної кислоти, інвестиційні проекти та ін.), оціночні дані про обсяги виробництва лимонної кислоти, розрахункові дані щодо балансів споживання та зовнішньої торгівлі, географічна структура імпортних та експортних поставок. По Україні приведені дані щодо імпортно-експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників, аналіз ситуації у споживчих галузях. Заключний розділ містить прогноз ринку, висновки, рекомендації.

Хронологічні рамки дослідження: 2018-2022 рр. Звіт складається з 6 частин, містить 175 сторінок, в тому числі 18 малюнків, 83 таблиці.
Пакувальні вироби. Екологічно чиста сировина для виробництва пакувальних виробів (біополімери, нанобіополімери, арбоформ/рідка «деревина», паперовий пластик та ін.). Технологічний огляд

Технологічний (науковий) огляд інноваційних розробок у сфері виробництва пакувальних виробів із біосировини. Огляд структурований у вигляді технологічного та комерційного опису прикладів застосування біополімерів як екологічно чистої сировини з практичним досвідом
Добрива. Розвернутий аналіз фактичного та прогнозного (до 2030 року) споживання азотних добрив в Україні у видовому зрізі з урахування глобальних та регіональних змін у світовому виробництві та торгівлі добривами. Цільове аналітичне дослідження

Загальна та секторальна і видова оцінка виробництва та споживання азотних добрив в Україні в 2019-2023 рр., поглиблений детальний аналіз. Прогноз споживання азотних добрив в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі (воєнний та поствоєнний період) Основні внутрішні та зовнішні фактори впливу на споживання (з деталізацію обсягів внесення під продукцію рослинництва ) азотних добрив в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Світова практика субсидування виробництва та споживання добрив.