Використання потужностей технологічних цехів з виробництва адипінової кислоти і солі СГ з метою отримання нових органічних продуктів для потреб будівельної галузі Цільове аналітичне дослідження

Деяка кон’юнктурна інформація щодо ситуації на світовому ринку адипінової кислоти (АК) і солей СГ в контексті функціонування виробничих потужностей (відомості щодо призупинення / відновлення роботи, перезапуску виробництв, виведення з експлуатації і

консервації, перепрофілювання, демонтажу

потужностей).

Пропозиції щодо можливості використання виведеного з експлуатації обладнання АК і солей СГ

ПрАТ «Рівнеазот» для створення нових комерційних

органічних проміжних і кінцевих товарних продуктів для будівельної галузі.

Ключові характеристики технологічного і апаратурного оформлення, базові та інноваційні технології,

сировинне забезпечення виробництв нової продукції. Аналітична оцінка їх сучасного стану і перспективності на ринку України.

Позитивні і негативні чинники техніко-економічної

доцільності створення комерційних виробництв нової продукції.
Квартальні та річний моніторинг стану національного хімпрому та внутрішнього товарного ринку хімічної продукції. Зміни. Тенденції. Проблеми. Ризики. Кварт. випуск (2 квартал 2024 р.)

Товарне виробництво. Реалізація. Зовнішня торгівля. Внутрішня торгівля та споживання. Ціновий аналіз. Тенденції. Проблеми. Втрати від воєнних дій. Аналітичні висновки та прогнозна оцінка.
Інноваційні формуляції комплексних NPK-NP-PK-NK добрив (на основі макроелементів), які споживаються в Україні (аналіз за 2022-2023 рр.). Цільове аналітичне дослідження

Детальний аналіз формуляції комплексних NPK-NP-PK-NK добрив (на основі макроелементів), які імпортувалися та споживалися в Україні в 2022-2023 рр. Структурування ринку за формуляційними характеристиками, тенденції, проблеми, прогноз.
Детальний аналіз продуктових зовнішньоторговельних балансів хімічної продукції за 2021-2023 рр. з найбільшою динамікою зростання імпорту, причини зростання та практичні можливості імпортозаміщення Цільове аналітичне дослідження

У даній розробці представлені аналітичні та статистичні дані щодо обсягів імпорту та можливості (доцільності) відновлення/розширення/створення націона-льного виробництва основних видів хімічної сировини, напівсировини, кінцевої хімічної продукції у національному хімпромі (на основі даних Митної служби України та Держстату України).

Приведені статистичні дані щодо обсягів зовнішньої торгівлі хімічною продукцією в Україні, які є значимими у кількісному та вартісному вимірі і мають окремий («власний») код УКТЗЕД.

По кожному товарному коду надані аналітичні дані щодо обсягу внутрішнього товарного ринку відповідного хімічного продукту з урахування різних кон’юнктурних, ринкових, технологічних, цінових чинників, оцінки стану внутрішнього виробництва в умовах триваючого воєнного стану та прогнозних даних щодо можливих змін у виробництві та споживанні товарного продукту у середньостроковій перспективі (повоєнний період)

Аналіз проведений з метою забезпечення інформаційної та статистичної коректності за 2021-2024 (1 квартал) рр.
Забезпечення екологічної безпеки утилізації осадів стічних вод, промислових відвалів, шлаків та шламів шляхом отримання вогнетривів Технологічний огляд

На основі аналізу проблем практичного використання техногенної сировини у світовому виробництві вогнетривів обгрунтована ефективність залучення широкого кола промислових відходів в якості інтенсифікаторів спікання (польовошпатвмісні), активаторів фазоутворення (глиноземвмісні), стимуляторів розширення спеченого стану (алюмосилікатні) у взаємозв’язку «хімічний склад-структура-властивості». Розкрита інформація про інноваційно-технологічні розробки у сфері виробництва різних видів вогнетривів, які полягають у:

  • корегуванні складу технологічних сумішей з використанням техногенної сировини для досягнення їх необхідного вмісту;

апробації рецептурно-технологічних параметрів процесів виготовленя для забезпечення нормативного рівня властивостей цільових виробів за сучасних вимог (ресурсо- та екологічне збереження) до їх виробництва.
Виробництво продуктів основної хімії (аміак, метанол) на основі переробки відновлюваної сировини. Аналіз передового світового досвіду, приклади існуючих (заявлених) проектів, інформація про розробників (ліцензіарів) технологій, проектантів та залучені до реалізації інжинірингові компанії Цільове аналітичне дослідження

Аналіз впровадження у світі виробництва аміаку і

метанолу на основі відновлюваної сировини. Приклади практичного досвіду.

Комерційні проекти великомасштабних,

маломасштабних і модульних виробництв метанолу з біогазу. Компанії-ліцензіари. Компанії-виробники.

Сучасна ситуація у створенні виробництв аміаку на основі біомаси. Технології та стан комерційного

впровадження. Маломасштабні і модульні проекти

(пілотні, демонстраційні, промислові). Компанії-

розробники.

Короткий огляд і оцінка стану впровадження проектів з виробництва аміаку та метанолу на основі

електролізу з акцентом на модульні проекти.

Потенціал і комерційна доцільність створення в

Україні малотоннажних виробництв аміаку та

метанолу з відновлюваної сировини.
Технічний огляд – довідник по компаніям – виробникам когенераційного обладнання (двигуни), когенераційних установок (КГУ/CHP), когенераційних систем, а також інжинірингових компаній у сфері когенерації.

Регіональний індикатор відбору компаній – переважно Європа, Україна, інші регіонально близькі країни (близько 60 компаній).

Критерії відбору: широкий видовий спектр та комбінованість/змішуваність палива (основний акцент – усі види біопалива), модульність, можливість масштабування КГУ (від мікро- до макроустановок), висока загальна, електрична та теплова ефективність, диверсифікований модельний ряд, статусність компанії, можливість поставок в Україну, ціна (якщо такі дані доступні).

Уся фактологічна та аналітична інформація по кожній компанії проаналізована, систематизована і приведена в уніфікованій формі з відповідними інформаційними посиланнями на джерело даних.

Приведені допоміжні аналітичні розділи щодо термінології, базових технологічних, технічних і сировинних (паливних) аспектів функціонування когенераційних систем, наданий короткий огляд світового ринку КГУ, аналіз нормативних, інституційних, виробничих, споживчих, інноваційних аспектів використання КГУ в Україні.
Меламін і меламінові смоли. Технологія виробництва і аналіз ринку (вибірково – світ, детально – Україна). Тенденції. Прогноз. Цільове аналітичне дослідження

Повний секторальний аналіз за 2021-2024 рр. Детальний аналіз внутрішнього і світового товарного ринку. Наявність (чи відсутність) підстав для створення виробництва меламіну, меламіновмісних смол, меламінових виробів в Україні. Оцінка перспектив експорту.
Сучасний стан та потенціал розвитку ринку технічних рослинних олій в Україні (ріпаку, гірчиці, льону, рижію, рицини, молочаю) Цільове аналітичне дослідження

Стан культивування ріпаку та нішевих олійних культур в Україні. Сорти олійного спрямування. Основні промислові аспекти вирощування та споживання ріпаку та нішевих олійних культур (обсяги виробництва).

Детальний аналіз стану виробництва та промислового споживання технічної олії з ріпаку (РіО) та олій з нішевих культур в Україні.

Зовнішньо-економічна діяльність на ринку рослинних олій. Оцінка ситуації на ринку технічних олій в Україні в 2021- 2024 рр. Баланси споживання технічних олій в Україні.

Сфери застосування технічних рослинних олій, особливості виробництва, наукові розробки (практичні аспекти). Перспективи та техніко-економічна доцільність вирощування та промислового перероблення технічних олій з ріпаку та нішевих олійних культур в Україні.
Екологічно чисті проекти у сфері переробки критичної сировини та збільшення додаткової вартості для інтеграції України в світові ланцюги постачання товарної продукції з критичних мінералів (титан, цирконій, графіт, магній, уран, калійні солі, вапняк) Цільове аналітичне дослідження

Узагальнена практика реалізації екологічно чистих проектів в т.ч. спільного європейського інтересу у сфері переробки критичної сировини/CRM в умовах ризиків, що виникли від переривання світових ланцюгів її постачання. Проаналізовані регламентні документи ключових країн-експортерів та країн імпортерів CRM спроможних врегульовувати вектор збалансованої диверсифікації ланцюгів постачання для зеленого та цифрового переходу у світі.

Надана експертна оцінка можливостей України у сфері постачання CRM за рахунок:

  • удосконалення нормативно-правових підстав для поліпшення інвестиційної привабливості національних проектів з видобування CRM та подальшого застосування в регіональних ланцюгах постачання;
  • реформування сектору для його залучення до сталої розбудови інтеграційного ланцюга постачання;

створення інвестиційно привабливих проектів по комплексному освоєнню родовищ: літієвих, титан-апатитових, уранових, графітових, берилієвих рідкісноземельних-цирконієвих руд.