Добрива. Розвернутий аналіз фактичного та прогнозного (до 2030 року) споживання азотних добрив в Україні у видовому зрізі з урахування глобальних та регіональних змін у світовому виробництві та торгівлі добривами. Цільове аналітичне дослідження

Загальна та секторальна і видова оцінка виробництва та споживання азотних добрив в Україні в 2019-2023 рр., поглиблений детальний аналіз. Прогноз споживання азотних добрив в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі (воєнний та поствоєнний період) Основні внутрішні та зовнішні фактори впливу на споживання (з деталізацію обсягів внесення під продукцію рослинництва ) азотних добрив в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Світова практика субсидування виробництва та споживання добрив.
Добрива мінеральні (гранулювання). Світовий інноваційний, технологічний та апаратурний досвід гранулювання мінеральних добрив. Технологічний огляд

Приведена детальна інформація щодо сучасних технологій сухого і мокрого гранулювання добрив (компактування, обкочування, перемішування із зусиллям зсуву, в дисперсному потоці) та обладнання для їх одержання. Зроблені висновки щодо можливостей удосконалення існуючих технологій і обладнання та реальних перспектив впровадження у виробництво.
Добрива, що містять мікроелементи у хелатній формі

Огляд ринку «Добрива, що містять мікроелементи у хелатній формі» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку добрив, що містять мікроелементи у хелатній формі, тенденції та прогноз.

Об’єктом дослідження є добрива в хелатній формі, їх виробництво та споживання.

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики країнами, наприклад: Росстат (РФ), Eurostat (Європа/ЄС), та інших., статистики зовнішньої торгівлі (Федеральної митної служби РФ, Державної митної служби України, інтернет-сайтів та річних звітів компаній-продуцентів), а також дані, отримані в результаті телефонних інтерв’ю співробітників компаній-виробників даного продукту.

Хронологічні рамки дослідження: 2019–2020 рр.; оцінка 2021 р. (на основі даних за 1 кв.).

Географія дослідження:

Євразія: Російська Федерація, Україна, Р. Білорусь, Узбекистан, Казахстан.

Звіт складається з 5 частин, містить 448 сторінок, зокрема 50 малюнків, 177 таблиць.

У першому розділі звіту дано загальну характеристику мікроелементів для добрив. Вплив мікроелементів (бор, молібден, марганець, хлор, мідь, цинк, натрій, кремній, титан, кобальт) на рослини. Форми мікроелементів.

У другому розділі звіту дано характеристику сільськогосподарських хелатів. Типи хелатують агентів. Застосування хелатних добрив залежно від pH ґрунту.

У третьому розділі звіту дано коротка характеристика світового ринку мікродобрив у хелатної формі.

Четвертий розділ присвячений регіональному ринку мікродобрив у хелатній формі

У розділі 4,1 наводяться ключові гравці на ринку мікродобрив у хелатній формі у країнах Європи. У розділі наводиться інформація про виробників (реквізити, досьє, марочний асортимент продукції, що випускається компанією, якісна характеристика, інвестиційні проекти та ін.),

Розділ 4.2. (Євразія) включає дані про випуск мікродобрив у хелатній формі в Російській Федерації та Україні. Реквізити та досьє компаній продуцентів, марочний асортимент та якісні показники продукції, що випускається.

Подано розрахункові дані про споживання мікродобрив у хелатній формі в країнах Євразії: РФ, Україні, Р. Білорусь, Казахстан, Узбекистан.

Розділ включає інформацію про обсяги експорту та імпорту мікродобрив у хелатній формі, географію його постачання кожної з країн регіону, аналіз експортно-імпортних цін на (2019-2021 рр.).

Крім географічної структури зовнішньої торгівлі по РФ та Україні наведено інформацію імпортно-експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників за період 2019 та 2021 рр.

У п’ятому розділі дана коротка інформація про ринок мікродобрив у хелатній формах, прогноз ринку та висновки.

У шостому розділі наведено список ілюстрацій (малюнки та таблиці).

Робота 2021 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів, компаній-споживачів та постачальників).

Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Добрива з уповільненим вивільненням поживних речовин

Огляд ринку «Добрива з уповільненим вивільненням поживних речовин» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку добрив з уповільненим вивільненням поживних речовин, тенденції та прогноз.

Об’єктом дослідження є добрива з уповільненим вивільненням поживних речовин, їх виробництво та споживання.

У цій роботі розглянуті всі добрива азотні та NPK, що включають до складу «повільний азот» у формі синтетичних органічних конденсатних сполук.

Основна концепція добрив з повільним (як і з контрольованим) вивільненням полягає в тому, що вони вивільняють поживні речовини з більш поступовою швидкістю, що дозволяє максимально засвоювати та використовувати поживні речовини, мінімізуючи втрати через вилуговування, випаровування або надмірне зростання дерну.

Метиленмочевинні продукти є найпопулярнішими добривами з повільним вивільненням, становлячи 63% від загальної кількості синтетично вироблених матеріалів.

Добрива з повільним вивільненням – продукти без покриття, які покладаються на вроджені фізичні характеристики, такі як низька розчинність, для їхнього повільного вивільнення. Вироби з покриттям в основному складаються з джерел N із швидким вивільненням, оточених бар’єром, який перешкоджає швидкому виділенню N у навколишнє середовище.

Добрива з повільним вивільненням мають дуже хороший механізм виділення поживних речовин, уповільнений низькою поетапною розчинністю ланцюжків органічних сполук. Добрива з повільним вивільненням – це добрива з повільним вивільненням «азота», як  в азотних добривах, так  і у NPK, які включають азот у повільній  формі. Капсульовані добрива з контрольованим вивільненням за рахунок фізичних бар’єрів можуть «контролювати» випуск всього комплексу поживних речовин (N, P і K, а також мікроелементів). Вони представляють відносно невеликий сегмент усієї галузі виробництва добрив (3-4 відсотки), але їх використання зростає швидше, ніж розчинні матеріали, що швидко випускаються. Це пов’язано, перш за все, з тим, що вони зменшують загальний вплив азотних добрив на навколишнє середовище, як це передбачено BMP. Спеціального реєстраційного номера (CAS Number) та інших ідентифікаційних кодів (PRODCOM Code EUROSTAT, PubChem, Номер EINECS та ін.) для повільних добрив немає, водночас вони ідентифікуються за джерелами «повільного азоту», вони залучаються до торгівлі за тими самими кодами ТН ЗЕД, як і традиційні азотні добрива (карбамід) і NPK. Хімічна формула та властивості карбаміду, що виділяється з «повільного» добрива при «руйнуванні» органічної сполуки та звичайного карбаміду однакові, за винятком того, що карбамід у повільному добриві входив до складу повільного розчинного конденсатного з’єднання.

В огляді «Добрива з повільним вивільненням»   (2019/2020 р.)  452с., 300 мал.,  620 табл.

У першій частині огляду «Добрива з повільним  вивільненням (SRN) поживних речовин» розглянуто загальні відомості про джерела повільного азоту: ідентифікація продуктів, класифікація, властивості, механізм вивільнення  поживніх речовин.  Виробники.

У другій частині розглянуто світовий ринок: найбільші виробники органо-мінеральних добрив  з  повільним  вивільненням поживних речовин, потужності, інвестиційні проекти. Динаміка та географічна структура виробництва SRN добрив(у розрізі джерел «повільного азоту». Баланс світового виробництва та споживання. Прогноз ринку на 2020-2025 роки. (у  регіональному розрізі). Світова торгівля, обсяги продукту, залученого до внутрішньорегіональної та міжрегіональної торгівлі. Географічна структура світового експорту та імпорту добрив з повільним вивільненням поживних речовин. Ціни.

У третій частині ринок добрив з повільним  вивільненням поживних речовин розглядається в розрізі регіонів і країн: виробники, досьє, реквізити, основна продукція, що випускається, інвестиційні проекти. Виробництво: динаміка та регіональна структура виробництва. Споживання: динаміка, регіональна структура споживання. Зовнішня торгівля (у  розрізі  країн): географічна структура експорту та імпорту (зовнішня торгівля РФ і України наведено у розрізі підприємств –постачальників і підприємств покупців). Торговий баланс регіону

Період 2015-2019 рр, прогноз 2020-2025 рр.

Географія дослідження. Світовий ринок. Регіони / країни:

 • Північна Америка (США, Канада);
 • Латинська Америка (Аргентина, Бразилія, Барбадос, Беліз, Болівія Венесуела, Гватемала, Гондурас, Домініканська Республіка, Колумбія, Коста Ріка, Куба, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Тринідад і Тобаго, Уругвай, Чилі, Еквадор, Ель Сальвадор , Ямайка);
 • Західна Європа (Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція);
 • Центральна і Східна Європа (Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Латвія, Литва, Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія, Чехія, Хорватія, Естонія);
 • Євразія (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Росія, Узбекистан, Україна);
 • Азія (Афганістан, Бангладеш, В’єтнам, Гонконг, Японія, Індія, Індонезія, Камбоджа, Китай, Корея Південна, Корея Північна, Лаос, Малайзія, Монголія, М’янма, Непал, Пакистан, Сінгапур, Таїланд, Тайвань, Філіппіни, Шрі Ланка);
 • Близький Схід (Бахрейн, Ізраїль, Йорданія, Ірак, Іран, Ємен, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Оман, Палестина, Саудівська Аравія, Сирія, Туреччина);
 • Африка (Алжир, Ангола, Ботсвана, Габон, Гана, Єгипет, Замбія, Зімбабве, Камерун, Кенія, Конго ДР, Кот-ді-Вуар, Мавританія, Мадагаскар, Малаві, Марокко, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Сенегал, Судан, Танзанія , Туніс, Уганда, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, ПАР);
 • Австралія та Океанія (Австралія, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа Нова Гвінея).

Робота 2020 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів, компаній-споживачів та постачальників).

Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com

 Також див.  огляди:

 • «Добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази»
 • «Добрива з контрольованим вивільненням»Добрива з контрольованим вивільненням поживних речовин (капсульовані добрива)

Огляд ринку «Добрива з контрольованим вивільненням поживних речовин (капсульовані добрива)» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку добрив з контрольованим вивільненням поживних речовин (капсульовані добрива), тенденції та прогноз.

Об’єктом дослідження є добрива з з контрольованим вивільненням поживних речовин (капсульовані добрива), їх виробництво та споживання.

Добрива з контрольованим вивільненням (CRF) є гранули добрива, впроваджені в молекули-носії, зазвичай відомі як ексципієнти, для контролю вивільнення поживних речовин, тим самим покращуючи надходження поживних речовин у сільськогосподарські культури та мінімізуючи екологічні ризики.

У цьому сенсі використання CRF є передовим способом постачання поживних речовин сільськогосподарським культурам (порівняно з традиційними способами) завдяки поступовому розподілу поживних речовин, що підвищує ефективність використання добрив.

Залежно від матеріалу та товщини покриттів CRF дозволяють вивільняти поживні речовини протягом контрольованого періоду. Час вивільнення також залежить від допоміжних продуктів, які грають роль регулюванні розчинення поживних речовин. Використання добрив з контрольованим вивільненням усуває необхідність постійного внесення добрив та вищої ефективності, ніж у звичайних розчинних добрив.

Нерідко в ЗМІ терміни «добрива з контрольованим вивільненням» (CRF) і добрива з повільним вивільненням (SRF) використовуються як взаємозамінні, але добрива розрізняються механізмом вивільнення поживних речовин.

Капсула – фізичний бар’єр вивільненню. Термін CRF зазвичай застосовується до добрив, у яких фактори, що впливають на швидкість, характер та тривалість вивільнення, добре відомі та контролюються під час приготування CRF. Добрива з повільним вивільненням (SRF), з іншого боку, характеризуються вивільненням поживних речовин повільніше, ніж зазвичай, але швидкість, характер і тривалість вивільнення поживних речовин погано контролюються, на ці показники можуть сильно впливати умови обробки, такі як зберігання, транспортування та розподіл у польових умовах, або умови ґрунту, такі як вміст вологи, змочування та сушіння, відтавання та заморожування та біологічна активність.

Добрива з повільним вивільненням – це органо-мінеральні добрива з «повільним» азотом, тобто із азотом, пов’язаним органічною речовиною у важкорозчинні форми. Таким чином, у той час як у добривах з повільним вивільненням (SRF) характер виділення поживних речовин повністю залежить від грунту та кліматичних умов, і його неможливо передбачити (або тільки дуже приблизно), то добрив з контрольованим вивільненням (CRF) модель вивільнення, кількість і час може бути передбачений у певних межах.

Карбамід із сірчаним покриттям (SCU) відносимо до добрив з контрольованим вивільненням, хоча в ряді випадків, коли покриття нанесено нерівномірно і з дефектами, час вивільнення непередбачуваний. Так само важко передбачити час вивільнення у добривах, що включають довільну суміш капсульованих добрива і традиційних (NPK-туки або суміш капсульованого карбаміду і звичайного), в яких час вивільнення залежить від співвідношення компонентів. Ще не визначилися, до якої групи добрив відносити карбамід, покритий ним (NCU), що випускається в Індії. Залежно від якості покриття та кількості використаного масла німа добриво можна віднести і до добрив з повільним вивільненням (SRF) та до добрив з контрольованим вивільненням. У цій роботі розглянуті всі капсульні добрива: карбамід з сірчаним покриттям, карбамід з сірчано-полімерним покриттям, всі добрива з полімерним покриттям, а також карбамід, покритий ним, який розглянутий окремим рядком (відокремлено). Спеціального реєстраційного номера (CAS Number) та інших ідентифікаційних кодів (PRODCOM Code EUROSTAT, PubChem, Номер EINECS та ін.) для капсульних добрив немає, вони залучаються до торгівлі за тими самими кодами ТН ЗЕД, що й некапсульовані. Хімічна формула та властивості карбаміду однакові, за винятком фізичного бар’єру – капсули, що перешкоджає розчинності.

В огляді «Добрива з контрольованим вивільненням поживних речовин» (2019/2020 р.) 420с., 281 мал., 620 табл.

У першій частині огляду «Добрива з контрольованим вивільненням (CRF) поживних речовин» розглянуто загальні відомості про бар’єрний матеріал: ідентифікація продуктів, класифікація, властивості, механізм вивільнення  поживних речовин.

У другій частині розглянуто світовий ринок: найбільші виробники мінеральних добрив  з  контрольованим вивільненням поживних речовин, потужності, інвестиційні проекти. Динаміка та географічна структура виробництва CRF добрив. Баланс світового виробництва та споживання. Прогноз ринку на 2020-2025 роки (у регіональному розрізі). Світова торгівля, обсяги продукту, залученого до внутрішньорегіональної та міжрегіональної торгівлі. Географічна структура світового експорту та імпорту добрив ї контрольованим вивільненням поживних речовин. Ціни.

У третій частині ринок добрив з контрольованим вивільненням поживних речовин розглядається в розрізі регіонів і країн: виробники, досьє, реквізити, основна продукція, що випускається, інвестиційні проекти. Виробництво: динаміка та регіональна структура виробництва. Споживання: динаміка, регіональна структура споживання. Зовнішня торгівля (у  розрізі  країн): географічна структура експорту та імпорту (зовнішня торгівля РФ та України наведено у розрізі підприємств –постачальників та підприємств покупців). Торговий баланс регіону.

Період 2015-2019 рр, прогноз 2020-2025 рр.

Географія дослідження. Світовий ринок. Регіони / країни:

 • Північна Америка (США, Канада);
 • Латинська Америка (Аргентина, Бразилія, Барбадос, Беліз, Болівія Венесуела, Гватемала, Гондурас, Домініканська Республіка, Колумбія, Коста Ріка, Куба, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Тринідад і Тобаго, Уругвай, Чилі, Еквадор, Ель Сальвадор , Ямайка);
 • Західна Європа (Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція);
 • Центральна і Східна Європа (Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Латвія, Литва, Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія, Чехія, Хорватія, Естонія);
 • Євразія (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Росія, Узбекистан, Україна);
 • Азія (Афганістан, Бангладеш, В’єтнам, Гонконг, Японія, Індія, Індонезія, Камбоджа, Китай, Корея Південна, Корея Північна, Лаос, Малайзія, Монголія, М’янма, Непал, Пакистан, Сінгапур, Таїланд, Тайвань, Філіппіни, Шрі Ланка);
 • Близький Схід (Бахрейн, Ізраїль, Йорданія, Ірак, Іран, Ємен, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Оман, Палестина, Саудівська Аравія, Сирія, Туреччина);
 • Африка (Алжир, Ангола, Ботсвана, Габон, Гана, Єгипет, Замбія, Зімбабве, Камерун, Кенія, Конго ДР, Кот-ді-Вуар, Мавританія, Мадагаскар, Малаві, Марокко, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Сенегал, Судан, Танзанія , Туніс, Уганда, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, ПАР);
 • Австралія та Океанія (Австралія, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа Нова Гвінея).

Робота 2020 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів, компаній-споживачів та постачальників).

Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com

 Також див.  огляди:

 • Добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази
 • «Добрива з повільним вивільненням»Добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази

Огляд ринку «Добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку добрив з інгібіторами нітрифікації та уреази, тенденції та прогноз.

Об’єктом дослідження є добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази, їх виробництво та споживання.

Вчені оцінюють втрати азоту із внесених у ґрунт добрив до 70%. При цьому втрати азоту безпосередньо залежать від темпів нітрифікації, насамперед втрачається азот, що знаходиться в менш стабільній нітратній формі, що утворюється з нітритної, в яку переходить азот, що знаходиться в амонійній формі. Якщо азот не перетворюється на нітритну форму, він порівняно стабільний.

Нітрифікація залежить від температури, вологості ґрунту та інших факторів.

Найбільш нестабільний з погляду втрат азоту, як з’ясували німецькі вчені – карбамід.

Діючі речовини, що додаються для стабілізації азотних добрив (інгібітори), входять в різні біохімічні реакції і затримують перехід азоту в нестабільну форму.

Існує деяка плутанина щодо термінів стабілізаторів азоту, інгібіторів нітрифікації, інгібіторів уреази та стабілізованих добрив.

Терміни стабілізатори (фіксатори) азоту та інгібітори нітрифікації (уреази) використовуються як взаємозамінні. Згідно AAFPCO, стабілізовані добрива – це тільки ті, до яких додано стабілізатор азоту (інгібітор нітрифікації та інгібітор уреази). Інгібітори – речовини, що збільшують час, протягом якого азотний компонент добрива залишається у ґрунті в амідній формі (сечовині) або в амонійній формі. Хоча інгібітори нітрифікації та уреази визнані стабілізаторами азоту (AAPFCO), добрива  з інгібіторами  нітрифікації в деяких публікаціях позначаються як «добрива з повільним вивільненням поживних речовин» і навіть як «добрива з контрольованим вивільненням». Це не правильно. Хоча всі ці види добрив затримують надходження добрива рослині – механізм вивільнення поживних речовин у них різний.

Стабілізовані добрива, добрива з фіксованим азотом – це добрива з інгібіторами уреази або інгібіторами нітрифікації або з обома інгібіторами разом.

Добрива з контрольованим вивільненням – це капсульовані сіркою добрива, добрива із сірчано-полімерною капсуляцією або з полімерною. Час вивільнення залежить від матеріалу капсули, температури ґрунту, вологості та ін.

Добрива з повільним вивільненням – це органо-мінеральні добрива з «повільним» азотом, тобто із азотом, пов’язаним органічною речовиною у важкорозчинні форми.

Добрива з контрольованим вивільненням   та   добрива з повільним вивільненням є предметом інших двох однойменних досліджень

Спеціального реєстраційного номера (CAS Number) та інших ідентифікаційних кодів (PRODCOM Code EUROSTAT, PubChem, Номер EINECS та ін.) для стабілізованих добрив немає, водночас вони ідентифікуються за стабілізаторами азоту, вони залучаються до торгівлі за тими самими кодами ТН ЗЕД, що і традиційні азотні добрива (карбамід. КАС, сульфат амонію) та NPK. Стабілізовані добрива є азотовмісними добривами, до складу яких входять хімічні сполуки, що тимчасово знижують (інгібують) процеси трансформації азоту в грунті.

Існує два класи інгібіторів:

 • інгібітори нітрифікації
 • інгібітори уреази.

Вони додаються до азотних добрив або у процесі виробництва (частіше наносяться поверхню гранули), або вводяться безпосередньо перед використанням (рідкі добрива, КАС).

Інгібітори нітрифікації та уреази надходять на ринок переважно під торговими марками.

 

Огляд ринку «Добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази» підготовлений у 2020 р., також у 2020 р. був підготовлений огляд ринку «Тіосульфат амонію (для використання як інгібітор нітрифікації та інгібітор уреази рідких азотних добрив, а також як джерело сірки».

В огляді «Добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази»  (2019/2020 рр.)  230с., 128 мал. 274 табл.

У першій частині огляду «Добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази» розглянуто загальні відомості про інгібітори нітрифікації та уреази: ідентифікація продуктів, класифікація, властивості, механізм дії інгібіторів. Наведені компанії продуценти (з реквізитами), торгові марки інгібіторів нітрифікації та уреази.

У другій частині розглянуто світовий ринок: найбільші виробники мінеральних добрив із інгібіторами, потужності, інвестиційні проекти. Динаміка та географічна структура виробництва та споживання стабілізованих добрив. Баланс світового виробництва та споживання. Прогноз ринку на 2020-2025 роки. (У регіональному розрізі). Світова торгівля, обсяги продукту, залученого до внутрішньорегіональної та міжрегіональної торгівлі. Географічна структура світового експорту та імпорту стабілізованих добрив. Ціни на інгібітори та добрива.

У третій частині ринок добрив з інгібіторами розглядається в розрізі регіонів і країн: виробники, досьє, реквізити, основна продукція, що випускається, інвестиційні проекти. Виробництво: динаміка та регіональна структура виробництва. Споживання: динаміка, регіональна структура споживання. Зовнішня торгівля (у розрізі  країн): географічна структура експорту та імпорту (зовнішня торгівля РФ і України наведено у розрізі підприємств –постачальників і підприємств покупців). Торговий баланс регіону.

Період 2015-2019 рр., прогноз 2020-2025 рр.

Географія дослідження. Світовий ринок. Регіони / країни:

 • Північна Америка (США, Канада);
 • Латинська Америка (Аргентина, Бразилія, Барбадос, Беліз, Болівія Венесуела, Гватемала, Гондурас, Домініканська Республіка, Колумбія, Коста Ріка, Куба, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Тринідад і Тобаго, Уругвай, Чилі, Еквадор, Ель Сальвадор , Ямайка);
 • Західна Європа (Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція);
 • Центральна і Східна Європа (Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Латвія, Литва, Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія, Чехія, Хорватія, Естонія);
 • Євразія (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Росія, Узбекистан, Україна);
 • Азія (Афганістан, Бангладеш, В’єтнам, Гонконг, Японія, Індія, Індонезія, Камбоджа, Китай, Корея Південна, Корея Північна, Лаос, Малайзія, Монголія, М’янма, Непал, Пакистан, Сінгапур, Таїланд, Тайвань, Філіппіни, Шрі Ланка)
 • Близький Схід (Бахрейн, Ізраїль, Йорданія, Ірак, Іран, Ємен, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Оман, Палестина, Саудівська Аравія, Сирія, Туреччина);
 • Африка (Алжир, Ангола, Ботсвана, Габон, Гана, Єгипет, Замбія, Зімбабве, Камерун, Кенія, Конго ДР, Кот-ді-Вуар, Мавританія, Мадагаскар, Малаві, Марокко, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Сенегал, Судан, Танзанія , Туніс, Уганда, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, ПАР);
 • Австралія та Океанія (Австралія, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа Нова Гвінея).

Робота 2020 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів, компаній-споживачів та постачальників).

Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com

 Також див.  огляди:

 • «Добрива з контрольованим вивільненням»
 • «Добрива з повільним вивільненням»Карбамідо-аміачна суміш (КАС)

Огляд ринку «Карбамідо-аміачна суміш» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку карбамідо-аміачної суміші, тенденції та прогноз.Об’єктом дослідження є карбамідо-аміачна суміш, її виробництво та споживання.

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Росстат (РФ), Eurostat (Європа/ЄС), МЕТI (Японія) та ін., статистики зовнішньої торгівлі (Федеральної митної служби РФ, Державної митної служби України, статистики торгівлі міністерств фінансів різних країн (наприклад, Міністерства Фінансів Японії – https://www.customs.go.jp, https://www.e-stat.go.jp/en/ та інших країн), інтернет-сайтів та річних звітів компаній-продуцентів, а також дані, отримані в результаті телефонних інтерв’ю співробітників компаній-виробників даного продукту.

Хронологічні рамки дослідження: 2015-2019 рр.
Прогноз ринку КАС на 2020-2025 рр.

Географія дослідження. Світовий ринок. Регіони/країни:
– Північна Америка (США, Канада);
– Латинська Америка (Аргентина, Бразилія, Барбадос, Беліз, Болівія, Венесуела, Гватемала, Гондурас, Домініканська Республіка, Колумбія, Коста Ріка, Куба, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Тринідад і Тобаго, Уругвай, Чилі, Еквадор, Ель Сальвадор, Ямайка);
– Західна Європа (Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція);
– Центральна та Східна Європа (Албанія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Латвія, Литва, Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія, Чехія, Хорватія, Естонія);
– Євразія (Азербайджан, Вірменія, Р. Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Р. Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Росія, Узбекистан, Україна);
– Азія (Афганістан, Бангладеш, В’єтнам, Гонконг, Японія, Індія, Індонезія, Камбоджа, Китай, Корея Південна, Корея Північна, Лаос, Малайзія, Монголія, М’янма, Непал, Пакистан, Сінгапур, Таїланд, Тайвань, Філіппіни, Шрі Ланка);
– Близький Схід (Бахрейн, Ізраїль, Йорданія, Ірак, Іран, Ємен, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Оман, Палестина, Саудівська Аравія, Сирія, Туреччина);
– Африка (Алжир, Ангола, Ботсвана, Габон, Гана, Єгипет, Замбія, Зімбабве, Камерун, Кенія, Конго ДР, Кот-ді-Вуар, Мавританія, Мадагаскар, Малаві, Марокко, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Сенегал, Судан, – Танзанія, Туніс, Уганда, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, ПАР);
– Австралія та Океанія (Австралія, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа Нова Гвінея).

В огляді «КАС» (2019/2020 рр.) 230 сторінок, 128 малюнків, 274 таблиці.

Огляд ринку «Карбамідо-аміачна суміш (КАС)» підготовлений в кінці 2019 року. На початку 2020 року був підготовлений огляд ринку «Тісульфат амонію (для використання в якості інгібітора нітрифікації та інгібітора уреази рідких азотних добрив, а так само в якості джерела сірки)», в якому була приведена більш актуальна інформація по ринку КАС. Пізніше, в кінці 2020 р., був підготовлений огляд ринку «КАС: ринок Євразії », який включає ще більш актуальну інформацію по ринку КАС Євразії та актуальний аналіз світового ринку (у розрізі регіонів).

У першій частині огляду розглянуті загальні відомості про ринок КАС, ідентифікація продукту, класифікація, властивості. Способи промислового виробництва, переваги застосування цього рідкого добрива, в порівнянні з карбамідом і аміачною селітрою. Технологічні процеси/обладнання. Завод/лінія «під ключ». Інжинірингові компанії. Патенти. Основна сировина для отримання КАС. Роль інгібіторів нітрифікації і уреази. Роль сірки в харчуванні рослин. Джерела сірки.
У другій частині розглянуто світовий ринок: найбільші виробники, потужності, інвестиційні проекти. Динаміка та географічна структура виробництва та споживання КАС. Баланс світового виробництва та споживання. Прогноз ринку на 2020-2025 рр. (в регіональному розрізі). Світова торгівля, обсяги продукту, залученого до внутрішньорегіональної та міжрегіональної торгівлі. Географічна структура світового експорту-імпорту КАС. Ціни на сировину та КАС.
У третій частині ринок КАС розглядається в розрізі регіонів та країн:
Виробники, досьє, реквізити, основна продукція, що випускається, інвестиційні проекти.
Виробництво: динаміка та регіональна структура виробництва.
Споживання: динаміка, регіональна та сегментна структура споживання.
Зовнішня торгівля (в розрізі країн): географічна структура експорту та імпорту КАС (зовнішня торгівля РФ та України приведена в розрізі компаній-постачальників та компаній-покупців). Торгівельний баланс регіонів/країн.
Постачальники КАС, торгові компанії та представництва (реквізити, ціни).

Робота: кінець 2019 року – початок 2020 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів, компаній-споживачів та постачальників).
Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Хлорид калію (хлористий калій)
Суперфосфати

Огляд ринку суперфосфатів підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку суперфосфатів, тенденції та прогноз.
Об’єктом дослідження є суперфосфати, їх виробництво та споживання.

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Росстат (РФ), Eurostat (Європа/ЄС), МЕТI (Японія) та ін., статистики зовнішньої торгівлі (Федеральної митної служби РФ, Державної митної служби України, статистики торгівлі міністерств фінансів різних країн (наприклад, Міністерства Фінансів Японії – https://www.customs.go.jp, https://www.e-stat.go.jp/en/ та інших країн), інтернет-сайтів та річних звітів компаній-продуцентів, а також дані, отримані в результаті телефонних інтерв’ю співробітників компаній-виробників даного продукту.

Хронологічні рамки дослідження: 2010-2017 рр.; оцінка 2018 р., прогноз – до 2023 р.

Географія дослідження:

 • Америка: США, Бразилія, Мексика, Аргентина, Уругвай;
 • Західна Європа: Бельгія, Великобританія, Німеччина, Австрія, Італія, Іспанія, Нідерланди, Франція, Португалія;
 • Центральна та Східна Європа: Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Р. Чехія;
 • Азія: Китай, Індія, Р. Корея, Японія, Індонезія, Малайзія, Філіппіни, В’єтнам, Бангладеш;
 • Австралія та Океанія: Австралія, Нова Зеландія;
 • Близький Схід: Ізраїль, Туреччина, Ліван, Сирія, Ірак;
 • Африка: Єгипет, Марокко, Туніс, Алжир;
 • Євразія: Російська Федерація, Україна, Р. Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Вірменія, Азербайджан, Киргизстан, Грузія.

Звіт складається з 4 частин, містить 150 сторінок, в тому числі 19 малюнків, 226 таблиць.

У першому розділі звіту дана загальна характеристика суперфосфатів, способи виробництва та споживання суперфосфатів.

У другому розділі звіту дана характеристика світового ринку суперфосфатів (в цілому по світу та за регіонами: потужності, динаміка виробництва та споживання, структура споживання). Також в цьому розділі наводяться ключові гравці на ринку суперфосфатів. Ціни найбільших експортерів та імпортерів суперфосфатів в 2010-2017 рр. Світовий торгівельний баланс, найбільші регіони/країни імпортери та постачальники суперфосфатів на світовий та регіональні ринки.

Третій розділ огляду присвячений виробництву та споживанню суперфосфатів на регіональних ринках (в розрізі країн).
У розділі 3.1-3.6 по кожній із зазначених вище країн наводиться інформація про виробників суперфосфатів (реквізити, досьє, потужності, продукція (основна та супутня), що випускається компанією, інвестиційні проекти та ін.), статистичні дані про обсяги виробництва суперфосфатів, розрахункові дані по споживанню та зовнішня торгівля. Географічна структура імпортних та експортних поставок.
Розділ 3.7. (Євразія) включає статистичні дані про випуск суперфосфатів в Російській Федерації, Україні, Казахстані, Р. Білорусь, Узбекистані. Реквізити та досьє компаній продуцентів, асортимент продукції, що випускається, склад, характеристики. Представлені розрахункові дані про споживання суперфосфатів в країнах Євразії: РФ, Р. Білорусь, Україні, Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Туркменістані, Азербайджані, Вірменії, Киргизстані, р. Молдова, Грузії. Розділ включає інформацію про обсяги експорту та імпорту суперфосфатів, географії його поставок кожній з країн регіону, аналіз експортно-імпортних цін на суперфосфат в країнах Євразії (2014-2017 рр.). Крім географічної структури зовнішньої торгівлі по РФ та Україні приведена інформація імпортно-експортних поставок в розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників за період 2016-2017 рр.

У четвертому розділі наведено список ілюстрацій (малюнки, таблиці).

Робота 2017 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів і досьє компаній-продуцентів та компаній-споживачів та постачальників).
Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:
Тел.: +380 (472) 36-03-29, 36-03-25, (050) 724 24 03 або
e- mail: niitehimlaz@2upost.com
Нітросульфат амонію (нітрат амонію + сульфат амонію)