Дослідження ринку лауретсульфату натрію (СЛЕС, SLES)

Огляд ринку «лауретсульфату натрію» підготовлений у листопаді 2022 р., паралельно з ним був підготовлений огляд ринку «лінійної алкілбензолсульфокислоти» (більш відома як АБСК, LABSA).

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Eurostat (Європа/ЄС), МЕТИ (Японія) та ін.), Державної митної служби України, інтернет-сайтів та звітів компаній-продуцентів.

Звіт складається з 4 частин, що містять 123 сторінки, у тому числі 11 малюнків, 43 таблиці.

Географія дослідження. Світовий ринок. Регіони/країни:

 • Північна та Латинська Америка (США, Мексика, Бразилія, Колумбія);
 • Західна та Центральна Європа (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Греція, Іспанія, Італія, Франція, Польща, Чеська Республіка, Словенія, Угорщина, Естонія);
 • Євразія (Україна);
 • Азія (Японія, Індія, Китай, Корея Південна, Пакистан);
 • Близький Схід (Ізраїль, Іран, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, Туреччина);
 • Африка (Єгипет, Судан, ПАР);
 • Австралія та Океанія (Австралія)

У першій частині огляду «лауретсульфату натрію» розглянуті загальні відомості про продукт, промислові способи виробництва, сфери застосування.

У другій частині огляду наведено коротку характеристику світового ринку лауретсульфату натрію.

У третій частині ринок лауретсульфату натрію розглядається в розрізі регіонів та країн.

У розділі 3.1-3.6 по кожній із зазначених вище країн наводиться інформація про виробників лауретсульфату натрію (реквізити, досьє, потужності, продукція, що випускається компанією (основна та супутня), якісна характеристика продукції, інвестиційні проекти та ін.).

Розділ 3.7. (Євразія) включає дані про лауретсульфат натрію в Україні, а саме:

 • Зовнішня торгівля України у 2020-2021 рр. та січні-вересні 2022 р. (у розрізі компаній-постачальників та компаній покупців);
 • Ціни постачальників лауретсульфату натрію на ринок України у 2020-2021 рр. та січні-вересні 2022 р.
 • Розрахункове споживання лауретсульфату натрію в 2019-2021 рр. та січні-вересні 2022 р.;
 • Торгові компанії на ринку лауретсульфату натрію в Україні;
 • Ситуація у споживчих галузях;
 • Потенційні споживачі лауретсульфату натрію в Україні

Четвертий розділ містить список ілюстрацій (малюнки та таблиці).

Можлива актуалізація огляду та доопрацювання за ТЗ Замовника.

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Дослідження ринку лінійної алкілбензолсульфокислоти (АБСК, LABSA)

Огляд ринку «лінійна алкілбензолсульфокислота» підготовлений у листопаді 2022 р., паралельно з ним був підготовлений огляд ринку «лауретсульфату натрію» (відомий як SLES).

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Eurostat (Європа/ЄС), МЕТИ (Японія) та ін.), Державної митної служби України, інтернет-сайтів та звітів компаній-продуцентів.

Звіт складається з 4 частин, що містять 122 сторінки, у тому числі 7 малюнок, 84 таблиці.

Географія дослідження. Світовий ринок. Регіони/країни:

 • Північна та Латинська Америка (США, Мексика, Бразилія, Колумбія);
 • Західна та Центральна Європа (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Іспанія, Італія, Франція, Польща, Чеська Республіка, Словенія, Угорщина);
 • Євразія (Україна);
 • Азія (Японія, Індія, Індонезія, Китай, Корея Південна, Пакистан);
 • Близький Схід (Ізраїль, Іран, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, Туреччина);
 • Африка (Єгипет, Судан, Ефіопія, ПАР);
 • Австралія та Океанія (Австралія)

У першій частині огляду «лінійна алкілбензолсульфокислота» розглянуті загальні відомості про продукт, промислові способи виробництва, сфери застосування.

У другій частині огляду дана коротка характеристика світового ринку:

 • лінійного алкілбензолу (LAB) – сировини для виробництва лінійної алкілбензолсульфокислоти;
 • лінійних алкілсульфонатів (LAS);
 • лінійної алкілбензолсульфокислоти (LABSA)

У третій частині ринок лінійної алкілбензолсульфокислоти розглядається в розрізі регіонів та країн.

У розділі 3.1-3.6 по кожній із зазначених вище країн наводиться інформація про виробників лінійної алкілбензолсульфокислоти (реквізити, досьє, потужності, продукція, що випускається компанією (основна та супутня), якісна характеристика продукції, інвестиційні проекти та ін.). Географічна структура імпортних та експортних поставок лінійної алкілбензолсульфокислоти та її солей по окремих країнах у 2022 р. (помісячно).

Розділ 3.7. (Євразія) включає дані про лінійну алкілбензолсульфокислоту в Україні, а саме:

 • Зовнішня торгівля України у 2020-2021 рр. та січні-вересні 2022 р. (у розрізі компаній-постачальників та компаній покупців).
 • Ціни постачальників лінійної алкілбензолсульфокислоти на ринок України у 2020-2021 рр. та січні-вересні 2022 р.
 • Розрахункове споживання лінійної алкілбензолсульфокислоти у 2018-2021 рр. та січні-вересні 2022 р.;
 • Торгові компанії на ринку лінійної алкілбензолсульфокислоти в Україні;
 • Ситуація у споживчих галузях;
 • Потенційні споживачі лінійної алкілбензолсульфокислоти в Україні

Четвертий розділ містить список ілюстрацій (малюнки та таблиці).

Можлива актуалізація огляду та доопрацювання за ТЗ Замовника.

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Короткий аналіз техніко-економічної та кон’юнктурної доцільності створення виробництва окремих видів добавок до бетонів в Україні

Аналітичне дослідження «Короткий аналіз техніко-економічної та кон’юнктурної доцільності створення виробництва окремих видів добавок до бетонів в Україні» підготовлений у липні-серпні 2022 р.

У першій частині дослідження дана докладна класифікація добавок до бетону та будівельних сумішей.

У другій частині надано нормативно-технічне супроводження та вимоги щодо створення в Україні виробництва добавок до бетонів (на основі сульфанолу, лігносульфонатів або іншої хімічної сировини).

Третя частина дослідження присвячена короткому світовому огляду добавок до бетонів, а саме:

 • Обсягу світового ринку добавок до бетону;
 • Тенденції світового ринку суперпластифікаторів до бетону;
 • Великі світові виробники пластифікаторів та суперпластифікаторів до бетону.

Четвертий розділ аналітичного дослідження призначений аналізу виробництва окремих видів добавок до бетону в Україні.

У підрозділі 4.1 представлена динаміка виробництва добавок до цементів, будівельних розчинів та бетонів у 2013-2021 рр., та січні 2022 р. в натуральному виразі.

Підрозділ 4.2 включає докладну характеристику 35 виробників добавок до бетону та будівельних сумішей у 10 областях України, а саме:

 • досьє, реквізити виробників;
 • марочний асортимент і технічна характеристика продукції, що випускається;
 • цінова ситуація на липень-серпень 2022 р.;
 • обсяги виробництва (за даними телефонного опитування).

Підрозділ 4.3 включає основні торгівельні компанії України добавок до бетонів, а саме:

 • досьє, реквізити;
 • марочний асортимент і технічна характеристика продукції;
 • цінова ситуація на липень-серпень 2022 р.

Підрозділ 4.4 включає зовнішню торгівлю України в сегменті добавок до бетонів у 2019-2021 р. у розрізі компаній постачальників та компаній імпортерів.

Підрозділ 4.5 включає ситуацію у споживчих галузях України добавок до бетонів тобто:

 • Динаміку виробництва бетонних розчинів готових для використання в Україні в 2011-2021 рр. та січні 2022 р., млн. тон;
 • Динаміку виробництва будівельної продукції (будівлі житлові, нежитлові та інженерні споруди) в Україні за видами у 2014-2021 роках та січні 2022р., (млн. грн).

Підрозділ 4.6 Споживачі добавок до бетонів та будівельних розчинів в Україні (виробники бетонів та будівельних розчинів).

Підрозділ 4.7 Включає ситуацію з сировиною на ринку України, а саме:

 • Лігносульфонати технічні (ЛСТ)
 • Полікарбоксилати (ПК)

Представлені основні сфери застосування лігносульфонатів та полікарбокситатів.

Зовнішня торгівля (імпорт) лігносульфонатів та полікарбоксилатів України у розрізі компаній постачальників та компаній імпортерів у 2021 р.

У розділі 5, патентний пошук, надані окремі рецептури добавок до бетону.

У розділі 6 наведені аналітичні висновки щодо техніко-економічної та кон’юнктурної доцільності створення в Україні виробництва по випуску пластифікуючих добавок до бетонів на основі лігносульфонатів або на основі інших хімічних речовин.

У розділі 7 наведено алфавітний перелік добавок.

У розділі 8 наведено список ілюстрацій (малюнки та таблиці).

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів, компаній-споживачів та постачальників).

Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43  або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Поліоксиметилен – РОМ (поліформальдегід)

Огляд ринку «Поліоксиметилен (РОМ)» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку поліоксиметилену, тенденції та прогноз.

Об’єктом дослідження є поліоксиметилен, його виробництво та споживання.

В огляді 234 с., 72 мал., 223 табл., 19 додатків на 165 с.,

У першій частині огляду «Поліоксиметилен (РОМ)» розглянуті загальні відомості про полімер, отриманий полімеризацією формальдегіду – гомополімеру (H-POM), і про сополімери POM (C-POM). Їх класифікація, торгові марки. Сировина для їх випуску та інформація про промислові методи виробництва. Патенти. Інжинірингові компанії. Області застосування полімеру.

У другій частині розглянуто світовий ринок: ключові гравці ринку РОМ, потужності, інвестиційні проекти. Корпоративна структура потужностей. Динаміка та географічна структура виробництва та споживання РОМ. Структура споживання РОМ (світ та по регіонах). Баланс світового виробництва та споживання. Прогноз ринку на 2022-2028 роки. (У регіональному та сегментному розрізі). Ситуація у споживаючих галузях. Перспективні напрямки використання. Світова торгівля, обсяги продукту, залученого до внутрішньорегіональної та міжрегіональної торгівлі. Географічна структура світового експорту та імпорту РОМ. Основні торгові потоки. Ціни на сировину (формальдегід) та РОМ.

У третій частині ринок РОМ розглядається в розрізі регіонів та країн: Виробники: досьє, реквізити, основна продукція, що випускається, інвестиційні проекти. Виробництво: динаміка та регіональна структура виробництва. Споживання: динаміка, регіональна та сегментна структура споживання. Зовнішня торгівля (у межах країн): географічна структура експорту та імпорту РОМ. Торговий баланс регіонів/країн. Постачальники РОМ, торгові компанії та представництва (реквізити, ціни). Висновки та рекомендації.

Наведено перелік споживачів РОМ.

Період 2016-2021 рр. (2022 р. – оцінка), прогноз – 2022-2028 рр.

Географія дослідження. Світовий ринок. Регіони / країни:

 • Північна Америка (США, Канада);
 • Латинська Америка (Аргентина, Бразилія, Барбадос, Беліз, Болівія, Венесуела, Гватемала, Гондурас, Домініканська Республіка, Колумбія, Коста Ріка, Куба, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Тринідад і Тобаго, Уругвай, Чилі, Еквадор, Ель Сальвадор , Ямайка);
 • Західна Європа (Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція);
 • Центральна і Східна Європа (Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Латвія, Литва, Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія, Чехія, Хорватія, Естонія);
 • Євразія (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Росія, Узбекистан, Україна);
 • Азія (Афганістан, Бангладеш, В’єтнам, Гонконг, Японія, Індія, Індонезія, Камбоджа, Китай, Корея Південна, Корея Північна, Лаос, Малайзія, Монголія, М’янма, Непал, Пакистан, Сінгапур, Таїланд, Тайвань, Філіппіни, Шрі Ланка);
 • Близький Схід (Бахрейн, Ізраїль, Йорданія, Ірак, Іран, Ємен, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Оман, Палестина, Саудівська Аравія, Сирія, Туреччина);
 • Африка (Алжир, Ангола, Ботсвана, Габон, Гана, Єгипет, Замбія, Зімбабве, Камерун, Кенія, Конго ДР, Кот-ді-Вуар, Мавританія, Мадагаскар, Малаві, Марокко, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Сенегал, Судан, Танзанія , Туніс, Уганда, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, ПАР);
 • Австралія та Океанія (Австралія, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа Нова Гвінея)

Робота 2022 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів, компаній-споживачів та постачальників).

Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Кормові амінокислоти (Л-лізин, Д, Л-метіонін, Л-треонін, Л-триптофан, валін)

Огляд ринку «Кормові амінокислоти (Л-лізин, Д, Л-метіонін, Л-треонін, Л-триптофан, валін)» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку кормових амінокислот, тенденції та прогноз.

Об’єктом дослідження є кормові амінокислоти, їх виробництво та споживання.

В огляді «Кормові амінокислоти»  (2020 р.) 630 с., 425 мал., 480 табл.

У першій частині огляду розглянуті загальні відомості про амінокислоти, ідентифікація продуктів, класифікація, властивості. Способи промислового виробництва, переваги застосування. Технологічні процеси / обладнання. Завод / лінія під ключ. Інжинірингові компанії. Патенти.

Основна сировина для отримання  основних кормових  амінокислот.

У другій частині розглянуто світовий ринок: найбільші виробники, потужності, інвестиційні проекти. Динаміка і географічна структура виробництва і споживання амінокислот. Баланс світового виробництва і споживання. Прогноз ринку на 2020-2025 рр. (В регіональному розрізі). Світова торгівля, обсяги продукту, залученого під внутрірегіональну і міжрегіональну торгівлю. Географічна структура світового експорту і імпорту амінокислот ( в розрізі амінокислот). Ціни на сировину  і амінокислоти.

У третій частині ринок  кормових амінокислот  розглядається в розрізі регіонів і країн: виробники, досьє, реквізити, основна продукція, що випускається, інвестиційні проекти. Виробництво: динаміка і регіональна структура виробництва (  в розрізі амінокислот). Споживання: динаміка, регіональна і сегментна структура споживання. Зовнішня торгівля (в розрізі країн): географічна структура експорту і імпорту. Торговий баланс регіонів / країн. Постачальники кормових амінокислот, торговельні компанії і представництва (реквізити, ціни).

Період 2015-2020 рр, прогноз 2021-2025 рр.

Географія дослідження. Світовий ринок. Регіони / країни:

 • Північна Америка (США, Канада);
 • Латинська Америка (Аргентина, Бразилія, Барбадос, Беліз, Болівія Венесуела, Гватемала, Гондурас, Домініканська Республіка, Колумбія, Коста Ріка, Куба, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Тринідад і Тобаго, Уругвай, Чилі, Еквадор, Ель Сальвадор , Ямайка);
 • Західна Європа (Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція);
 • Центральна і Східна Європа (Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Латвія, Литва, Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія, Чехія, Хорватія, Естонія);
 • Євразія (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Росія, Узбекистан, Україна)
 • Азія (Афганістан, Бангладеш, В’єтнам, Гонконг, Японія, Індія, Індонезія, Камбоджа, Китай, Корея Південна, Корея Північна, Лаос, Малайзія, Монголія, М’янма, Непал, Пакистан, Сінгапур, Таїланд, Тайвань, Філіппіни, Шрі Ланка)
 • Близький Схід (Бахрейн, Ізраїль, Йорданія, Ірак, Іран, Ємен, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Оман, Палестина, Саудівська Аравія, Сирія, Туреччина);
 • Африка (Алжир, Ангола, Ботсвана, Габон, Гана, Єгипет, Замбія, Зімбабве, Камерун, Кенія, Конго ДР, Кот-ді-Вуар, Мавританія, Мадагаскар, Малаві, Марокко, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Сенегал, Судан, Танзанія , Туніс, Уганда, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, ПАР);
 • Австралія та Океанія (Австралія, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа Нова Гвінея)

Робота 202о року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів, компаній-споживачів та постачальників).

Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Лимонна кислота

Огляд «Лимонна кислота» включає дослідження, метою яких є аналіз поточного стану та перспектив розвитку світового ринку лимонної кислоти.

Об’єктом дослідження є лимонна кислота, її виробництво та споживання.

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро / інститутів статистики за країнами / регіонами, наприклад: Росстат (РФ) та ін.), статистики зовнішньої торгівлі (Федеральної митної служби РФ, Державної митної служби України, статистик торгівлі міністерств фінансів різних країн (наприклад, Міністерства Фінансів Японії – https://www.customs.go.jp, https://www.e-stat.go.jp/en/) та ін. країн), інтернет-сайтів та річних звітів компаній-продуцентів, а також дані, отримані в результаті телефонних інтерв’ю співробітників компаній-виробників даного продукту.

Хронологічні рамки дослідження: 2015-2020 рр., прогноз до 2025 р.

Географія дослідження:

– Північна Америка: США, Канада;

– Латинська Америка: Аргентина, Бразилія, Колумбія, Мексика;

– Західна Європа: Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди, Франція, Швейцарія;

– Центральна і Східна Європа: Польща, Угорщина, Чехія;

– Азія: Китай, Таїланд, Індія, Індонезія, Японія;

– Близький Схід: Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Туреччина;

– Африка: Південно-Африканська Республіка (ПАР), Єгипет;

– Євразія: Російська Федерація, Україна, Р. Білорусь, Казахстан.

Звіт складається з 5 частин, містить 620 сторінок, в тому числі 67 малюнків, 161 таблицю.

У першому розділі звіту дана загальна характеристика та властивості лимонної кислоти, її класифікація, технічні вимоги, області застосування, знаходження в природі, сировина для отримання лимонної кислоти. Також описані способи виробництва, технології та економічні аспекти різних процесів ферментації лимонної кислоти.

У другому розділі звіту дана характеристика світового ринку лимонної кислоти (в цілому по світу та за регіонами: потужності, динаміка виробництва та споживання, структура споживання, ситуація в споживаючих галузях та тенденції ринку за споживчими сегментами).

Також в цьому розділі наводяться ключові гравці на ринку лимонної кислоти, світовий торгівельний баланс, найбільші регіони / країни імпортери та постачальники лимонної кислоти на світовий та регіональні ринки, ціни на лимонну кислоту.

Третій розділ огляду присвячений виробництву та споживанню лимонної кислоти на регіональних ринках (в розрізі країн).

У розділі 3.1-3.7 по кожній із зазначених вище країн наводиться інформація про виробників лимонної кислоти (реквізити, досьє, потужності, що випускається компанією, (основна та супутня), якісна характеристика лимонної кислоти, інвестиційні проекти та ін.), Оціночні дані про обсяги виробництва лимонної кислоти, розрахункові дані щодо споживання та зовнішня торгівля. Географічна структура імпортних та експортних поставок. Також наведені реквізити найбільших споживачів.

Розділ 3.8. (Євразія) включає статистичні дані про випуск лимонної кислоти в Російській Федерації та Р. Білорусь. Реквізити та досьє компаній-продуцентів, якісні показники продукції, що випускається.

Представлені розрахункові дані про споживання лимонної кислоти в країнах Євразії: РФ, Україні, Р. Білорусь, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Р. Молдова, Узбекистані, Таджикистані, Туркменістані.

Розділ включає інформацію про обсяги експорту та імпорту лимонної кислоти, географії її поставок, аналіз експортно-імпортних цін (2015-2020 рр.).

У четвертому розділі дана коротка інформація про ринок лимонної кислоти, прогноз ринку, висновки, рекомендації.

У п’ятому розділі наведено список ілюстрацій (малюнки, таблиці).

 

Робота 2021 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів, компаній-споживачів та постачальників).

Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Меламін

Огляд ринку «Меламін» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку меламіну, тенденції та прогноз.
Меламін, хімічна формула C3H6N6.

Об’єктом дослідження є меламін, його виробництво та споживання.

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Росстат (РФ), Eurostat (Європа/ЄС), МЕТI (Японія) та ін.), статистики зовнішньої торгівлі (Федеральної митної служби РФ, Державної митної служби України, статистики торгівлі міністерств фінансів різних країн (наприклад, Міністерства фінансів Японії – https://www.customs.go.jp, https://www.e-stat.go.jp/en/ та ін. країн), інтернет-сайтів та річних звітів компаній-продуцентів, а також дані, отримані в результаті телефонних інтерв’ю співробітників компаній-виробників даного продукту.

Хронологічні рамки дослідження: 2015-2019 рр.; оцінка 2020 року (на основі даних за 8 міс.), прогноз – 2021-2027 рр.

Географія дослідження:
– Північна Америка: США, Канада;
– Латинська Америка: Аргентина, Бразилія, Мексика, Колумбія, Чилі, Еквадор, Перу, Тринідад і Тобаго;
– Західна Європа: Австрія, Данія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди, Франція, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Норвегія, Португалія, Ірландія;
– Центральна та Східна Європа: Польща, Румунія, Сербія, Словенія, Словаччина, Чехія, Хорватія, Литва;
– Азія: Китай, Індія, Р. Корея, Японія, Тайвань, Таїланд, Індонезія, Малайзія, Пакистан, Бангладеш, В’єтнам;
– Австралія та Океанія: Австралія, Нова Зеландія;
– Близький Схід: Туреччина, Саудівська Аравія, Катар, Іран, ОАЕ;
– Африка: Південно-Африканська Республіка (ПАР), Єгипет;
– Євразія: Російська Федерація, Україна, Р. Білорусь, Узбекистан, Казахстан.

Звіт складається з 5 частин, містить 350 сторінок, в тому числі 130 малюнків та 248 таблиць.
У першій частині звіту подані загальна характеристика та властивості меламіну, способи отримання меламіну, області застосування та структура споживання меламіну.
У другій частині звіту дана характеристика світового ринку меламіну (в цілому по світу та за регіонами: потужності, динаміка виробництва та споживання, структура споживання, ситуація в споживаючих галузях, тенденції ринку за споживчими сегментами, прогноз ринку до 2027 р.). Також в цьому розділі наводяться ключові гравці на ринку меламіну. Ціни на меламін, меламінові смоли, карбамідоформальдегідні смоли. Світовий торгівельний баланс, найбільші регіони/країни імпортери та постачальники меламіну на світовий та регіональні ринки.
Третя частина звіту присвячена виробництву та споживанню меламіну на регіональних ринках (в розрізі країн).
У підрозділі 3.1-3.9 по кожній із зазначених вище країн наводиться інформація про виробників меламіну (реквізити, досьє, потужності, продукція (основна та супутня), що випускається компанією, якісна характеристика меламіну, інвестиційні проекти та ін.), Статистичні дані про обсяги виробництва меламіну, розрахункові дані щодо споживання та зовнішня торгівля. Географічна структура імпортних та експортних поставок. Також наведені реквізити найбільших споживачів.
Представлені розрахункові дані про споживання меламіну в країнах Євразії: РФ, Р. Білорусь, Україні, Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Туркменістані, Азербайджані, Вірменії, Киргизстані, Р. Молдова, Грузії.
Розділ також включає інформацію про обсяги експорту та імпорту меламіну, географії його поставок, аналіз експортно-імпортних цін (2015-2020 рр.).
Крім географічної структури зовнішньої торгівлі по РФ та Україні приведена інформація імпортно-експортних поставок в розрізі компаній-імпортерів та компаній-постачальників за період 2019-2020 рр.
У четвертій частині подано коротку інформацію про ринок меламіну, прогноз ринку, висновки.
У п’ятій частині наведено список ілюстрацій (малюнки та таблиці).

Робота 2021 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів, компаній-споживачів та постачальників).
Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Молочна кислота

Молочна кислота, хімічна формула CH3CH(OH)COOH. Огляд «Молочна кислота» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз поточного стану та перспектив розвитку світового ринку молочної кислоти.Об’єктом дослідження є молочна кислота, її виробництво та споживання.

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Росстат (РФ) та ін.), Статистики зовнішньої торгівлі (Федеральної митної служби РФ, Державної митної служби України, статистик торгівлі міністерств фінансів різних країн (наприклад, Міністерства Фінансів Японії – https://www.customs.go.jp, https://www.e-stat.go.jp/en/) та ін. країн), інтернет-сайтів та річних звітів компаній-продуцентів, а також дані, отримані в результаті телефонних інтерв’ю співробітників компаній-виробників даного продукту.

Хронологічні рамки дослідження: 2015-2019 рр., оцінка 2020 р., прогноз до 2025 р.

Географія дослідження:
– Північна Америка: США, Канада;
– Латинська Америка: Бразилія, Колумбія, Перу, Мексика;
– Західна Європа: Бельгія, Великобританія, Німеччина, Італія, Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Франція, Швейцарія;
– Центральна та Східна Європа: Польща, Румунія, Чехія;
– Азія: Китай, Тайвань, Таїланд, Індія, Японія;
– Близький Схід: Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Туреччина;
– Африка: Південно-Африканська Республіка (ПАР), Марокко;
– Євразія: Російська Федерація, Україна, Р. Білорусь, Казахстан.

Звіт складається з 5 частин, містить 459 сторінок, в тому числі 63 малюнки, 170 таблиць.

У першому розділі звіту дана загальна характеристика та властивості молочної кислоти, її класифікація, технічні вимоги, області застосування, способи виробництва, сировину для отримання молочної кислоти. Також описані технології та інновації у виробництві молочної кислоти.
У другому розділі звіту дана характеристика світового ринку молочної кислоти (в цілому по світу та за регіонами: потужності, динаміка виробництва та споживання, структура споживання, ситуація в споживаючих галузях та тенденції ринку за споживчими сегментами).
Також в цьому розділі наводяться ключові гравці на ринку молочної кислоти, світовий торгівельний баланс, найбільші регіони/країни імпортери та постачальники молочної кислоти на світовий та регіональні ринки, ціни на молочну кислоту.
Третій розділ звіту присвячений виробництву та споживанню молочної кислоти на регіональних ринках (в розрізі країн).
У підрозділі 3.1-3.7 по кожній із зазначених вище країн наводиться інформація про виробників молочної кислоти (реквізити, досьє, потужності, продукція, що випускається компанією, (основна і супутня), якісна характеристика молочної кислоти, інвестиційні проекти та ін.), оціночні дані про обсяги виробництва молочної кислоти, розрахункові дані щодо споживання та зовнішня торгівля. Географічна структура імпортних та експортних поставок. Так само наведені реквізити найбільших споживачів.
Підрозділ 3.8. (Євразія) включає статистичні дані про випуск молочної кислоти в Російській Федерації. Реквізити та досьє компаній-продуцентів, якісні показники продукції, що випускається.
Представлені розрахункові дані про споживання молочної кислоти в країнах Євразії: РФ, Україні, Р. Білорусь, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Р. Молдова, Узбекистані, Таджикистані, Туркменістані.
Розділ включає інформацію про обсяги експорту та імпорту молочної кислоти, географії її поставок кожній з країн регіону, аналіз експортно-імпортних цін на молочну кислоту в країнах Євразії (2015-2020 рр.).
Крім географічної структури зовнішньої торгівлі по РФ та Україні приведена інформація імпортно-експортних поставок в розрізі компаній-імпортерів та компаній-постачальників за період 2017, 2018, 2019 і 2020 рр.
У четвертому розділі дана коротка інформація про ринок молочної кислоти, прогноз ринку, висновки та рекомендації.
У п’ятому розділі наведено список ілюстрацій (малюнки, таблиці).

Робота 2021 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів і компаній-споживачів та постачальників).
Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Ізопропіловий спирт (ізопропанол, IПС)

Огляд ринку «Ізопропіловий спирт (ізопропанол, IПС)» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку ІПС, тенденції та прогноз.
Об’єктом дослідження є ізопропіловий спирт, його виробництво та споживання.

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Росстат (РФ), Eurostat (Європа/ЄС), МЕТI (Японія) та ін., статистики зовнішньої торгівлі (Федеральної митної служби РФ, Державної митної служби України, статистики торгівлі міністерств фінансів різних країн (наприклад, Міністерства Фінансів Японії – https://www.customs.go.jp, https://www.e-stat.go.jp/en/ та інших країн), інтернет-сайтів та річних звітів компаній-продуцентів, а також дані, отримані в результаті телефонних інтерв’ю співробітників компаній-виробників даного продукту.

Хронологічні рамки дослідження: 2014-2019 рр.
Прогноз ринку ІПС на 2020-2025 рр.

Географія дослідження. Світовий ринок. Регіони/країни:
– Північна Америка (США, Канада);
– Латинська Америка (Аргентина, Бразилія, Барбадос, Беліз, Болівія Венесуела, Гватемала, Гондурас, Домініканська Республіка, Колумбія, Коста Ріка, Куба, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Тринідад і Тобаго, Уругвай, Чилі, Еквадор, Ель Сальвадор , Ямайка);
– Західна Європа (Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція);
– Центральна та Східна Європа (Албанія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Латвія, Литва, Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія, Чехія, Хорватія, Естонія);
– Євразія (Азербайджан, Вірменія, Р. Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Р. Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Росія, Узбекистан, Україна)
– Азія (Афганістан, Бангладеш, В’єтнам, Гонконг, Японія, Індія, Індонезія, Камбоджа, Китай, Корея Південна, Корея Північна, Лаос, Малайзія, Монголія, М’янма, Непал, Пакистан, Сінгапур, Таїланд, Тайвань, Філіппіни, Шрі Ланка);
– Близький Схід (Бахрейн, Ізраїль, Йорданія, Ірак, Іран, Ємен, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Оман, Палестина, Саудівська Аравія, Сирія, Туреччина);
– Африка (Алжир, Ангола, Ботсвана, Габон, Гана, Єгипет, Замбія, Зімбабве, Камерун, Кенія, Конго ДР, Кот-ді-Вуар, Мавританія, Мадагаскар, Малаві, Марокко, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Сенегал, Судан, Танзанія , Туніс, Уганда, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, ПАР);
– Австралія та Океанія (Австралія, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа Нова Гвінея).

В огляді 670 стор., 106 малюнків, 281 таблиця.

В огляді ринку «Ізопропіловий спирт» представлена інформація про світовий та регіональний ринки ізопропанола та продукції його подальших переділів.
У першій частині огляду розглянуті загальні відомості про ізопропіловий спирт: ідентифікація, класифікація, властивості. Способи промислового виробництва, переваги. Основна сировина для отримання ІПС. Області застосування ІПС: (хімічна промисловість (синтез), виробництво полімерів, як субститут етанолу (зокрема як антисептик), автохімія, обробка металів (МОР), в газовій хроматографії, в поліграфії, в виробництві ЛФМ, в меблевій та деревообробній промисловості та ін., також у виробництві дизельного палива, в харчовій промисловості, косметиці і парфумерії, побутовій хімії). Продукція подальших переділів (ацетон, пероксид водню, МЕК, ізопропілацетат, ізопропіламін, ізопропілнітрат та ін.). Торгові марки ІПС.
У другій частині розглянуто світовий ринок: найбільші виробники, потужності, динаміка та географічна структура виробництва та споживання ІПС, сегментна структура споживання. Баланс світового виробництва та споживання. Прогноз ринку на 2020-2025 рр. (в регіональному та сегментному розрізі). Світова торгівля, обсяги продукту, залученого до внутрішньорегіональної та міжрегіональної торгівлі. Географічна структура світового експорту-імпорту ІПС. Ціни на сировину та ІПС.
У третій частині ринок ІПС розглядається в розрізі регіонів та країн:
Виробники, досьє, реквізити, основна продукція, що випускається, інвестиційні проекти.
Виробництво: динаміка та регіональна структура виробництва.
Споживання: динаміка, регіональна і сегментна структури споживання. Основні споживачі. Ситуація в споживаючих галузях.
Зовнішня торгівля (в розрізі країн): географічна структура експорту-імпорту ІПС. (Зовнішня торгівля РФ та України приведена в розрізі компаній-постачальників та компаній-покупців). Торговий баланс регіонів/країн.
Постачальники ІПС, торгові компанії та представництва (реквізити, ціни).

Робота 2019 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів і компаній-споживачів та постачальників).
Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Адипінати (ефіри адипінової кислоти, пластифікатори)

Огляд ринку «Адипінати (ефіри адипінової кислоти, пластифікатори)» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку адипінатів, тенденції та прогноз.
Об’єктом дослідження є адипінати (ефіри адипінової кислоти, пластифікатори), їх виробництво та споживання.

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Росстат (РФ), Eurostat (Європа/ЄС), МЕТI (Японія) та ін., статистики зовнішньої торгівлі (Федеральної митної служби РФ, Державної митної служби України, статистики торгівлі міністерств фінансів різних країн (наприклад, Міністерства Фінансів Японії – https://www.customs.go.jp, https://www.e-stat.go.jp/en/ та інших країн), інтернет-сайтів та річних звітів компаній-продуцентів, а також дані, отримані в результаті телефонних інтерв’ю співробітників компаній-виробників даного продукту.

Хронологічні рамки дослідження: 2013-2018 рр.
Прогноз ринку адипінатів на 2019-2025 рр.

Географія дослідження:
– Північна Америка (США, Канада);
– Латинська Америка (Аргентина, Бразилія, Болівія Венесуела, Гватемала, Гондурас, Домініканська Республіка, Колумбія, Коста Ріка, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Чилі, Еквадор, Ель Сальвадор);
– Західна Європа (Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція);
– Центральна і Східна Європа (Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чехія, Хорватія, Естонія);
– Євразія (Азербайджан, Вірменія, Р. Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Р. Молдова, Таджикистан, Росія, Узбекистан, Україна);
– Азія (Бангладеш, В’єтнам, Гонконг, Японія, Індія, Індонезія, Китай, Корея Південна, Малайзія, Пакистан, Сінгапур, Таїланд, Тайвань, Філіппіни, Шрі Ланка);
– Близький Схід (Ізраїль, Йорданія, Іран, Ліван, ОАЕ, Саудівська Аравія, Туреччина);
– Африка (Єгипет, ПАР);
– Австралія та Океанія (Австралія, Нова Зеландія).

В огляді 289 стор., 106 малюнків та 333 таблиці.

Однією з основних областей застосування ефірів адипінової кислоти, на частку якої припадає близько 60 % споживання, є використання їх як пластифікаторів.
В огляді представлена інформація про ринок ефірів адипінової кислоти та, зокрема, пластифікаторів на основі ефірів адипінової кислоти (адипінатів) в цілому по світу, в розрізі регіонів та країн.
У першій частині огляду розглянуті загальні відомості про ефіри адипінової кислоти: ідентифікація, класифікація, властивості і технологія виробництва. Основна сировина для отримання (адипінова кислота, спирти). Області застосування ефірів адипінової кислоти (по ефірах): пластифікатори, добавки в моторне паливо, побутова хімія та косметика, органічний синтез/фармація, синтетичні базові масла, розчинники та інше. Торгові марки пластифікаторів на основі ефірів адипінової кислоти.
У другій частині розглянуто світовий ринок: динаміка та географічна структура виробництва та споживання ефірів адипінової кислоти, сегментна структура споживання. Баланс світового виробництва та споживання. Прогноз ринку на 2019-2025 рр. (у регіональному та сегментном розрізі). Світова торгівля, обсяги продукту, залученого до внутрішньорегіональної та міжрегіональної торгівлі. Географічна структура світового експорту-імпорту ефірів адипінової кислоти. Ціни на сировину та складні ефіри адипінової кислоти.
У третій частині ринок ефірів адипінової кислоти розглядається в розрізі регіонів та країн:
Виробники: досьє, реквізити, основна продукція, що випускається, інвестиційні проекти.
Виробництво: динаміка та регіональна структура виробництва.
Споживання: динаміка, регіональна та сегментна структура споживання. Основні споживачі. Ситуація в споживаючих галузях.
Зовнішня торгівля (в розрізі країн): географічна структура експорту та імпорту ефірів адипінової кислоти. Торговий баланс регіонів/країн.
Постачальники ефірів адипінової кислоти, торгові компанії та представництва (реквізити, ціни).

Робота 2019 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів і компаній-споживачів та постачальників).
Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com