AHA-Acids. Citric acid. Analysis of all main aspects of the domestic citric acid market. Assessment of opportunities for creating competitive production of citric acid and/or other AHA-acids in Ukraine. Targeted analytical research

Метою дослідження є детальний аналіз поточного стану виробництва, споживання та перспектив розвитку світового та основних регіональних (і покраїнних) товарних ринків лимонної кислоти. У дослідженні приведена загальна характеристика та властивості лимонної кислоти, її класифікація, технічні вимоги, області застосування, знаходження в природі, сировина для отримання лимонної кислоти. Також описані способи виробництва, технології та економічні аспекти різних процесів ферментації лимонної кислоти. По кожній із країн наводиться інформація про виробників лимонної кислоти (реквізити, досьє, потужності, продукція, що випускається компанією (основна та супутня), якісна характеристика лимонної кислоти, інвестиційні проекти та ін.), оціночні дані про обсяги виробництва лимонної кислоти, розрахункові дані щодо балансів споживання та зовнішньої торгівлі, географічна структура імпортних та експортних поставок. По Україні приведені дані щодо імпортно-експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників, аналіз ситуації у споживчих галузях. Заключний розділ містить прогноз ринку, висновки, рекомендації.

Хронологічні рамки дослідження: 2018-2022 рр. Звіт складається з 6 частин, містить 175 сторінок, в тому числі 18 малюнків, 83 таблиці.
Packaging products. Environmentally friendly raw materials for the production of packaging products (biopolymers, nanobiopolymers, arboform/liquid "wood", paper plastic, etc.). Technological Overview

Технологічний (науковий) огляд інноваційних розробок у сфері виробництва пакувальних виробів із біосировини. Огляд структурований у вигляді технологічного та комерційного опису прикладів застосування біополімерів як екологічно чистої сировини з практичним досвідом
Nitrogen fertilizers. Comprehensive analysis of actual and forecasted (up to 2030) consumption of nitrogen fertilizers in Ukraine by type, considering global and regional changes in the world production and trade of fertilizers. Targeted Analytical Research

Загальна та секторальна і видова оцінка виробництва та споживання азотних добрив в Україні в 2019-2023 рр., поглиблений детальний аналіз. Прогноз споживання азотних добрив в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі (воєнний та поствоєнний період) Основні внутрішні та зовнішні фактори впливу на споживання (з деталізацію обсягів внесення під продукцію рослинництва ) азотних добрив в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Світова практика субсидування виробництва та споживання добрив.
Biopesticides. Detailed product-assortment analysis of the domestic commodity market. Consumer niches. Current data on consumers. Targeted analytical review

Надане детальне обґрунтування доцільності виробництва та застосування біологічних засобів ЗЗР в Україні в контексті аналізу окремих наукових і технологічних зрізів, основних дотичних галузей (сільського господарства охорони навколишнього середовища, охорони здоров`я та ін.). Наведено аспекти органічного виробництва в Україні.

Детально проаналізований асортимент продукції БЗЗР, представлений на ринку України, зокрема біопестицидів, проведений проблемний аналіз ринку, приведені практичні алгоритми основних маркетингових механізмів у виробництві БЗЗР. Надані профілі підприємств-виробників БЗЗР в Україні. Оглядово наведено наукові розробки НАНУ і НААНУ, напрацювання у сфері БЗЗР, які готові для впровадження у виробництво. Описано стадії виробництва мікробіологічних препаратів. Детально проаналізовані сфери та стан застосування БЗЗР в Україні. Приведений короткий аналіз світового ринку БЗЗР та тенденцій і прогнозу.
Industrial urea. Detailed product-assortment analysis of domestic production and commodity market in Ukraine. Market forecast and structure. Trends. Current profiles of producers (global perspective, specifications) and consumers. Targeted analytical research

Дослідження стану ринку індустріального карбаміду включає коротку характеристику глобального та регіональних ринків, динаміку виробництва та споживання в період 2019-2022 рр., дані щодо провідних світових виробників, оцінки їхніх обсягів виробництва та оцінки ємності існуючих споживчих ніш. Аналіз ринку індустріального карбаміду в Україні включає відомості щодо обсягів виробництва сечовини, що включена в подальшу переробку та оглядового аналізу стану розвитку у основних споживчих сегментах (КАС, АдБлю, КФК-КФС, кормові добавки тощо), та відповідного прогнозу розвитку зазначених сегментів у середньостроковій перспективі.
Biodiesel/crude glycerin/lactic acid/polylactide/PLA. Technological, technical, market, technical-economic aspects. Justification for the creation of full-cycle production (TEJ). Targeted analytical research

Предмет дослідження – біодизель, сирий гліцерин, молочна кислота, полілактид – продукти, які виготовляються з відновлюваної, переважно рослинної сировини. Проведений детальний аналіз виробництва і споживання в Україні молочної кислоти, полімолочної кислоти (полілактиду/PLA), біополімерної товарної продукції (ситуація у виробництві, імпортні поставки, ємність ринку, причини вагомого зростання внутрішнього попиту на полілактид, ціни, прогноз розвитку з акцентом на найбільш перспективні споживчі сегменти).

Проаналізовані сучасні тенденції й перспективи ринку молочної кислоти і полілактиду у світі, з деталізацією по Європі та європейським країнам. Дані аналітичні висновки та оцінка кон’юнктурної доцільності створення в Україні повноциклового виробництва молочної кислоти, полімолочної кислоти (полілактиду/PLA), біополімерної товарної продукції.