Дослідження ринку лауретсульфату натрію (СЛЕС, SLES)

Огляд ринку «лауретсульфату натрію» підготовлений у листопаді 2022 р., паралельно з ним був підготовлений огляд ринку «лінійної алкілбензолсульфокислоти» (більш відома як АБСК, LABSA).

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Eurostat (Європа/ЄС), МЕТИ (Японія) та ін.), Державної митної служби України, інтернет-сайтів та звітів компаній-продуцентів.

Звіт складається з 4 частин, що містять 123 сторінки, у тому числі 11 малюнків, 43 таблиці.

Study Geography. The Global Market. Regions / Countries:

 • Північна та Латинська Америка (США, Мексика, Бразилія, Колумбія);
 • Західна та Центральна Європа (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Греція, Іспанія, Італія, Франція, Польща, Чеська Республіка, Словенія, Угорщина, Естонія);
 • Євразія (Україна);
 • Азія (Японія, Індія, Китай, Корея Південна, Пакистан);
 • Близький Схід (Ізраїль, Іран, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, Туреччина);
 • Африка (Єгипет, Судан, ПАР);
 • Австралія та Океанія (Австралія)

У першій частині огляду «лауретсульфату натрію» розглянуті загальні відомості про продукт, промислові способи виробництва, сфери застосування.

У другій частині огляду наведено коротку характеристику світового ринку лауретсульфату натрію.

У третій частині ринок лауретсульфату натрію розглядається в розрізі регіонів та країн.

У розділі 3.1-3.6 по кожній із зазначених вище країн наводиться інформація про виробників лауретсульфату натрію (реквізити, досьє, потужності, продукція, що випускається компанією (основна та супутня), якісна характеристика продукції, інвестиційні проекти та ін.).

Розділ 3.7. (Євразія) включає дані про лауретсульфат натрію в Україні, а саме:

 • Зовнішня торгівля України у 2020-2021 рр. та січні-вересні 2022 р. (у розрізі компаній-постачальників та компаній покупців);
 • Ціни постачальників лауретсульфату натрію на ринок України у 2020-2021 рр. та січні-вересні 2022 р.
 • Розрахункове споживання лауретсульфату натрію в 2019-2021 рр. та січні-вересні 2022 р.;
 • Торгові компанії на ринку лауретсульфату натрію в Україні;
 • Ситуація у споживчих галузях;
 • Потенційні споживачі лауретсульфату натрію в Україні

Четвертий розділ містить список ілюстрацій (малюнки та таблиці).

Можлива актуалізація огляду та доопрацювання за ТЗ Замовника.

For the relevant content please contact by the phone or e-mail indicated below:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Дослідження ринку лінійної алкілбензолсульфокислоти (АБСК, LABSA)

Огляд ринку «лінійна алкілбензолсульфокислота» підготовлений у листопаді 2022 р., паралельно з ним був підготовлений огляд ринку «лауретсульфату натрію» (відомий як SLES).

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Eurostat (Європа/ЄС), МЕТИ (Японія) та ін.), Державної митної служби України, інтернет-сайтів та звітів компаній-продуцентів.

Звіт складається з 4 частин, що містять 122 сторінки, у тому числі 7 малюнок, 84 таблиці.

Study Geography. The Global Market. Regions / Countries:

 • Північна та Латинська Америка (США, Мексика, Бразилія, Колумбія);
 • Західна та Центральна Європа (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Іспанія, Італія, Франція, Польща, Чеська Республіка, Словенія, Угорщина);
 • Євразія (Україна);
 • Азія (Японія, Індія, Індонезія, Китай, Корея Південна, Пакистан);
 • Близький Схід (Ізраїль, Іран, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, Туреччина);
 • Африка (Єгипет, Судан, Ефіопія, ПАР);
 • Австралія та Океанія (Австралія)

У першій частині огляду «лінійна алкілбензолсульфокислота» розглянуті загальні відомості про продукт, промислові способи виробництва, сфери застосування.

У другій частині огляду дана коротка характеристика світового ринку:

 • лінійного алкілбензолу (LAB) – сировини для виробництва лінійної алкілбензолсульфокислоти;
 • лінійних алкілсульфонатів (LAS);
 • лінійної алкілбензолсульфокислоти (LABSA)

У третій частині ринок лінійної алкілбензолсульфокислоти розглядається в розрізі регіонів та країн.

У розділі 3.1-3.6 по кожній із зазначених вище країн наводиться інформація про виробників лінійної алкілбензолсульфокислоти (реквізити, досьє, потужності, продукція, що випускається компанією (основна та супутня), якісна характеристика продукції, інвестиційні проекти та ін.). Географічна структура імпортних та експортних поставок лінійної алкілбензолсульфокислоти та її солей по окремих країнах у 2022 р. (помісячно).

Розділ 3.7. (Євразія) включає дані про лінійну алкілбензолсульфокислоту в Україні, а саме:

 • Зовнішня торгівля України у 2020-2021 рр. та січні-вересні 2022 р. (у розрізі компаній-постачальників та компаній покупців).
 • Ціни постачальників лінійної алкілбензолсульфокислоти на ринок України у 2020-2021 рр. та січні-вересні 2022 р.
 • Розрахункове споживання лінійної алкілбензолсульфокислоти у 2018-2021 рр. та січні-вересні 2022 р.;
 • Торгові компанії на ринку лінійної алкілбензолсульфокислоти в Україні;
 • Ситуація у споживчих галузях;
 • Потенційні споживачі лінійної алкілбензолсульфокислоти в Україні

Четвертий розділ містить список ілюстрацій (малюнки та таблиці).

Можлива актуалізація огляду та доопрацювання за ТЗ Замовника.

For the relevant content please contact by the phone or e-mail indicated below:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Короткий аналіз техніко-економічної та кон’юнктурної доцільності створення виробництва окремих видів добавок до бетонів в Україні

Аналітичне дослідження «Короткий аналіз техніко-економічної та кон’юнктурної доцільності створення виробництва окремих видів добавок до бетонів в Україні» підготовлений у липні-серпні 2022 р.

У першій частині дослідження дана докладна класифікація добавок до бетону та будівельних сумішей.

У другій частині надано нормативно-технічне супроводження та вимоги щодо створення в Україні виробництва добавок до бетонів (на основі сульфанолу, лігносульфонатів або іншої хімічної сировини).

Третя частина дослідження присвячена короткому світовому огляду добавок до бетонів, а саме:

 • Обсягу світового ринку добавок до бетону;
 • Тенденції світового ринку суперпластифікаторів до бетону;
 • Великі світові виробники пластифікаторів та суперпластифікаторів до бетону.

Четвертий розділ аналітичного дослідження призначений аналізу виробництва окремих видів добавок до бетону в Україні.

У підрозділі 4.1 представлена динаміка виробництва добавок до цементів, будівельних розчинів та бетонів у 2013-2021 рр., та січні 2022 р. в натуральному виразі.

Підрозділ 4.2 включає докладну характеристику 35 виробників добавок до бетону та будівельних сумішей у 10 областях України, а саме:

 • досьє, реквізити виробників;
 • марочний асортимент і технічна характеристика продукції, що випускається;
 • цінова ситуація на липень-серпень 2022 р.;
 • обсяги виробництва (за даними телефонного опитування).

Підрозділ 4.3 включає основні торгівельні компанії України добавок до бетонів, а саме:

 • досьє, реквізити;
 • марочний асортимент і технічна характеристика продукції;
 • цінова ситуація на липень-серпень 2022 р.

Підрозділ 4.4 включає зовнішню торгівлю України в сегменті добавок до бетонів у 2019-2021 р. у розрізі компаній постачальників та компаній імпортерів.

Підрозділ 4.5 включає ситуацію у споживчих галузях України добавок до бетонів тобто:

 • Динаміку виробництва бетонних розчинів готових для використання в Україні в 2011-2021 рр. та січні 2022 р., млн. тон;
 • Динаміку виробництва будівельної продукції (будівлі житлові, нежитлові та інженерні споруди) в Україні за видами у 2014-2021 роках та січні 2022р., (млн. грн).

Підрозділ 4.6 Споживачі добавок до бетонів та будівельних розчинів в Україні (виробники бетонів та будівельних розчинів).

Підрозділ 4.7 Включає ситуацію з сировиною на ринку України, а саме:

 • Лігносульфонати технічні (ЛСТ)
 • Полікарбоксилати (ПК)

Представлені основні сфери застосування лігносульфонатів та полікарбокситатів.

Зовнішня торгівля (імпорт) лігносульфонатів та полікарбоксилатів України у розрізі компаній постачальників та компаній імпортерів у 2021 р.

У розділі 5, патентний пошук, надані окремі рецептури добавок до бетону.

У розділі 6 наведені аналітичні висновки щодо техніко-економічної та кон’юнктурної доцільності створення в Україні виробництва по випуску пластифікуючих добавок до бетонів на основі лігносульфонатів або на основі інших хімічних речовин.

У розділі 7 наведено алфавітний перелік добавок.

У розділі 8 наведено список ілюстрацій (малюнки та таблиці).

Reviews are periodically updated (production and customs statistics, prices, investment projects, capacity, details revision and dossiers of manufacturers, consumer companies, suppliers).

It is possible to finalize/develop a review on the specifications of the Customer.

Typical content of marketing reviews see the section «The reviews».

For the relevant content please contact by the phone or e-mail indicated below:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43  або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Сірка

Огляд ринку «Сірка» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку сірки, тенденції та прогноз.

Об’єктом дослідження є сірка елементна.

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Росстат (РФ), Eurostat (Європа/ЄС), МЕТI (Японія) та ін.), статистики зовнішньої торгівлі (Федеральної митної служби РФ), Державної митної служби України, статистику торгівлі міністерств фінансів різних країн (наприклад, Міністерства Фінансів Японії – https://www.customs.go.jp, https://www.e-stat.go.jp/en/ та ін. країн), інтернет-сайтів та річних звітів компаній-продуцентів, а також дані, отримані в результаті телефонних інтерв’ю співробітників компаній-виробників даного продукту.

Хронологічні рамки дослідження: 2016–2021 рр.; (прогноз – 2022-2027 рр.)

Study Geography:

 • Північна Америка: США, Канада;
 • Латинська Америка: Бразилія, Мексика, Аргентина, Венесуела, Колумбія, Чилі, Уругвай, Парагвай, Еквадор, Домініканська Республіка, Гватемала Перу; Тринідад та Тобаго, Куба;
 • Західна Європа Німеччина: Бельгія, Нідерланди, Австрія, Великобританія, Данія, Італія, Іспанія, Франція, Ірландія, Ісландія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Норвегія, Португалія, Кіпр, Греція, Люксембург;
 • Центральна та Східна Європа: Польща, Болгарія, Румунія, Сербія, Словенія, Словаччина, Р. Чехія, Хорватія, Угорщина, Боснія та Герцеговина, Литва;
 • Азія: Китай, Індія, Індонезія, Японія, Таїланд, Тайвань, Малайзія, Сінгапур, Р. Корея, В’єтнам, Філіппіни;
 • Австралія та Океанія: Австралія, Нова Зеландія;
 • Близький Схід: Ізраїль, Туреччина, ОАЕ, Йорданія, Саудівська Аравія; Іран, Ірак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Ліван, Оман, Сирія;
 • Африка: Південно-Африканська Республіка (ПАР), Єгипет, Д.Р. Конго, Марокко, Замбія, Мадагаскар, Алжир, Туніс, Намібія, Танзанія;
 • Євразія: Російська Федерація, Україна, Р. Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Р. Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Грузія.

Звіт складається з 5 частин, містить 314 сторінок, зокрема 41 малюнок, 210 таблиць.

У першому розділі звіту дана загальна характеристика сірки, технологія отримання сірки, сфери застосування сірки.

У другому розділі звіту дана характеристика світового ринку сірки (загалом у світі та по регіонах: динаміка виробництва та споживання, структура споживання та прогноз ринку до 2027 р.). Також у цьому розділі наводяться ключові гравці на ринку сірки. Цінова ситуація.

Світовий торговий баланс, найбільші регіони/країни імпортери та постачальники сірки на світових та регіональних ринках.

Третій розділ огляду присвячений виробництву та споживанню сірки на регіональних ринках (у розрізі країн).

У розділі 3.1-3.8 по кожній із зазначених вище країн наводиться інформація про виробників сірки (реквізити, досьє, потужності, продукція, що випускається компанією (основна та супутня), якісна характеристика сірки, інвестиційні проекти та ін.), статистичні дані про обсяги виробництва сірки, розрахункові дані щодо споживання та зовнішньої торгівлі. Географічна структура імпортних та експортних поставок. Також наведено реквізити найбільших споживачів.

Розділ 3.9. (Євразія) включає статистичні дані про сірку в Російській Федерації, Казахстані, Україні, Туркменістані, Р. Білорусь. Реквізити та досьє компаній продуцентів, асортимент продукції, склад, характеристики.

Наведено розрахункові дані про сірку в країнах Євразії: РФ, Р. Білорусь, Україну, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, Азербайджан, Вірменію, Киргизстан, Молдову, Грузію.

Розділ включає інформацію про обсяги експорту та імпорту сірки, географію її постачання в кожну з країн регіону, аналіз експортно-імпортних цін на сірку в країнах Євразії (2016-2021 рр.).

Крім географічної структури зовнішньої торгівлі по Україні наведено інформацію імпортно-експортних поставок у розрізі компаній – імпортерів та компаній постачальників за період 2020 та 2021 рр. Показано ситуацію у споживчих галузях.

У четвертому розділі надано коротку інформацію про ринок сірки, прогноз ринку та висновки.

У п’ятому розділі наведено список ілюстрацій (малюнки та таблиці).

Reviews are periodically updated (production and customs statistics, prices, investment projects, capacity, details revision and dossiers of manufacturers, consumer companies, suppliers).

It is possible to finalize/develop a review on the specifications of the Customer.

Typical content of marketing reviews see the section «The reviews».

For the relevant content please contact by the phone or e-mail indicated below:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43  або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Chelated Trace Elements Fertilizers

Огляд ринку «Добрива, що містять мікроелементи у хелатній формі» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку добрив, що містять мікроелементи у хелатній формі, тенденції та прогноз.

Об’єктом дослідження є добрива в хелатній формі, їх виробництво та споживання.

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики країнами, наприклад: Росстат (РФ), Eurostat (Європа/ЄС), та інших., статистики зовнішньої торгівлі (Федеральної митної служби РФ, Державної митної служби України, інтернет-сайтів та річних звітів компаній-продуцентів), а також дані, отримані в результаті телефонних інтерв’ю співробітників компаній-виробників даного продукту.

Хронологічні рамки дослідження: 2019–2020 рр.; оцінка 2021 р. (на основі даних за 1 кв.).

Study Geography:

Євразія: Російська Федерація, Україна, Р. Білорусь, Узбекистан, Казахстан.

Звіт складається з 5 частин, містить 448 сторінок, зокрема 50 малюнків, 177 таблиць.

У першому розділі звіту дано загальну характеристику мікроелементів для добрив. Вплив мікроелементів (бор, молібден, марганець, хлор, мідь, цинк, натрій, кремній, титан, кобальт) на рослини. Форми мікроелементів.

У другому розділі звіту дано характеристику сільськогосподарських хелатів. Типи хелатують агентів. Застосування хелатних добрив залежно від pH ґрунту.

У третьому розділі звіту дано коротка характеристика світового ринку мікродобрив у хелатної формі.

Четвертий розділ присвячений регіональному ринку мікродобрив у хелатній формі

У розділі 4,1 наводяться ключові гравці на ринку мікродобрив у хелатній формі у країнах Європи. У розділі наводиться інформація про виробників (реквізити, досьє, марочний асортимент продукції, що випускається компанією, якісна характеристика, інвестиційні проекти та ін.),

Розділ 4.2. (Євразія) включає дані про випуск мікродобрив у хелатній формі в Російській Федерації та Україні. Реквізити та досьє компаній продуцентів, марочний асортимент та якісні показники продукції, що випускається.

Подано розрахункові дані про споживання мікродобрив у хелатній формі в країнах Євразії: РФ, Україні, Р. Білорусь, Казахстан, Узбекистан.

Розділ включає інформацію про обсяги експорту та імпорту мікродобрив у хелатній формі, географію його постачання кожної з країн регіону, аналіз експортно-імпортних цін на (2019-2021 рр.).

Крім географічної структури зовнішньої торгівлі по РФ та Україні наведено інформацію імпортно-експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників за період 2019 та 2021 рр.

У п’ятому розділі дана коротка інформація про ринок мікродобрив у хелатній формах, прогноз ринку та висновки.

У шостому розділі наведено список ілюстрацій (малюнки та таблиці).

The Work of 2021.

Reviews are periodically updated (production and customs statistics, prices, investment projects, capacity, details revision and dossiers of manufacturers, consumer companies, suppliers).

It is possible to finalize/develop a review on the specifications of the Customer.

Typical content of marketing reviews see the section «The reviews».

For the relevant content please contact by the phone or e-mail indicated below:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com
Slow-Release Fertilizers

Огляд ринку «Добрива з уповільненим вивільненням поживних речовин» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку добрив з уповільненим вивільненням поживних речовин, тенденції та прогноз.

Об’єктом дослідження є добрива з уповільненим вивільненням поживних речовин, їх виробництво та споживання.

У цій роботі розглянуті всі добрива азотні та NPK, що включають до складу «повільний азот» у формі синтетичних органічних конденсатних сполук.

Основна концепція добрив з повільним (як і з контрольованим) вивільненням полягає в тому, що вони вивільняють поживні речовини з більш поступовою швидкістю, що дозволяє максимально засвоювати та використовувати поживні речовини, мінімізуючи втрати через вилуговування, випаровування або надмірне зростання дерну.

Метиленмочевинні продукти є найпопулярнішими добривами з повільним вивільненням, становлячи 63% від загальної кількості синтетично вироблених матеріалів.

Добрива з повільним вивільненням – продукти без покриття, які покладаються на вроджені фізичні характеристики, такі як низька розчинність, для їхнього повільного вивільнення. Вироби з покриттям в основному складаються з джерел N із швидким вивільненням, оточених бар’єром, який перешкоджає швидкому виділенню N у навколишнє середовище.

Добрива з повільним вивільненням мають дуже хороший механізм виділення поживних речовин, уповільнений низькою поетапною розчинністю ланцюжків органічних сполук. Добрива з повільним вивільненням – це добрива з повільним вивільненням «азота», як  в азотних добривах, так  і у NPK, які включають азот у повільній  формі. Капсульовані добрива з контрольованим вивільненням за рахунок фізичних бар’єрів можуть «контролювати» випуск всього комплексу поживних речовин (N, P і K, а також мікроелементів). Вони представляють відносно невеликий сегмент усієї галузі виробництва добрив (3-4 відсотки), але їх використання зростає швидше, ніж розчинні матеріали, що швидко випускаються. Це пов’язано, перш за все, з тим, що вони зменшують загальний вплив азотних добрив на навколишнє середовище, як це передбачено BMP. Спеціального реєстраційного номера (CAS Number) та інших ідентифікаційних кодів (PRODCOM Code EUROSTAT, PubChem, Номер EINECS та ін.) для повільних добрив немає, водночас вони ідентифікуються за джерелами «повільного азоту», вони залучаються до торгівлі за тими самими кодами ТН ЗЕД, як і традиційні азотні добрива (карбамід) і NPK. Хімічна формула та властивості карбаміду, що виділяється з «повільного» добрива при «руйнуванні» органічної сполуки та звичайного карбаміду однакові, за винятком того, що карбамід у повільному добриві входив до складу повільного розчинного конденсатного з’єднання.

В огляді «Добрива з повільним вивільненням»   (2019/2020 р.)  452с., 300 мал.,  620 табл.

У першій частині огляду «Добрива з повільним  вивільненням (SRN) поживних речовин» розглянуто загальні відомості про джерела повільного азоту: ідентифікація продуктів, класифікація, властивості, механізм вивільнення  поживніх речовин.  Виробники.

У другій частині розглянуто світовий ринок: найбільші виробники органо-мінеральних добрив  з  повільним  вивільненням поживних речовин, потужності, інвестиційні проекти. Динаміка та географічна структура виробництва SRN добрив(у розрізі джерел «повільного азоту». Баланс світового виробництва та споживання. Прогноз ринку на 2020-2025 роки. (у  регіональному розрізі). Світова торгівля, обсяги продукту, залученого до внутрішньорегіональної та міжрегіональної торгівлі. Географічна структура світового експорту та імпорту добрив з повільним вивільненням поживних речовин. Ціни.

У третій частині ринок добрив з повільним  вивільненням поживних речовин розглядається в розрізі регіонів і країн: виробники, досьє, реквізити, основна продукція, що випускається, інвестиційні проекти. Виробництво: динаміка та регіональна структура виробництва. Споживання: динаміка, регіональна структура споживання. Зовнішня торгівля (у  розрізі  країн): географічна структура експорту та імпорту (зовнішня торгівля РФ і України наведено у розрізі підприємств –постачальників і підприємств покупців). Торговий баланс регіону

Період 2015-2019 рр, прогноз 2020-2025 рр.

Study Geography. The Global Market. Regions / Countries:

 • - North America: USA, Canada;
 • - Latin America (Argentina, Brazil, Barbados, Belize, Bolivia Venezuela, Guatemala, Honduras, Dominican Republic, Colombia, Costa Rica, Cuba, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago, Chili, Uruguay, Uruguay El Salvador, Jamaica);
 • - Western Europe (Austria, Belgium, Great Britain, Germany, Greece, Denmark, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Finland, France, Switzerland, Sweden);
 • - Central and Eastern Europe (Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Montenegro, the Czech Republic, Croatia, Estonia);
 • - Eurasia (Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Russia, Uzbekistan, Ukraine);
 • - Asia (Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Hong Kong, Japan, India, Indonesia, Cambodia, China, South Korea, North Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan, Philippines , Sri Lanka);
 • - Middle East (Bahrain, Israel, Jordan, Iraq, Iran, Yemen, Qatar, Kuwait, Lebanon, UAE, Oman, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Turkey);
 • - Africa (Algeria, Angola, Botswana, Gabon, Ghana, Egypt, Zambia, Zimbabwe, Cameroon, Kenya, Congo DR, Côte d'Ivoire, Mauritania, Madagascar, Malawi, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Senegal Tanzania, Tunisia, Uganda, Equatorial Guinea, Ethiopia, South Africa);
 • Австралія та Океанія (Австралія, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа Нова Гвінея).

The Work of 2020.

Reviews are periodically updated (production and customs statistics, prices, investment projects, capacity, details revision and dossiers of manufacturers, consumer companies, suppliers).

It is possible to finalize/develop a review on the specifications of the Customer.

Typical content of marketing reviews see the section «The reviews».

For the relevant content please contact by the phone or e-mail indicated below:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com

 See also:

 • "The Fertilizers with Urease and Nitrification Inhibitors"
 • «Добрива з контрольованим вивільненням»The Controlled-Release Fertilizers (Encapsulated Fertilizers)

Огляд ринку «Добрива з контрольованим вивільненням поживних речовин (капсульовані добрива)» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку добрив з контрольованим вивільненням поживних речовин (капсульовані добрива), тенденції та прогноз.

Об’єктом дослідження є добрива з з контрольованим вивільненням поживних речовин (капсульовані добрива), їх виробництво та споживання.

Добрива з контрольованим вивільненням (CRF) є гранули добрива, впроваджені в молекули-носії, зазвичай відомі як ексципієнти, для контролю вивільнення поживних речовин, тим самим покращуючи надходження поживних речовин у сільськогосподарські культури та мінімізуючи екологічні ризики.

У цьому сенсі використання CRF є передовим способом постачання поживних речовин сільськогосподарським культурам (порівняно з традиційними способами) завдяки поступовому розподілу поживних речовин, що підвищує ефективність використання добрив.

Залежно від матеріалу та товщини покриттів CRF дозволяють вивільняти поживні речовини протягом контрольованого періоду. Час вивільнення також залежить від допоміжних продуктів, які грають роль регулюванні розчинення поживних речовин. Використання добрив з контрольованим вивільненням усуває необхідність постійного внесення добрив та вищої ефективності, ніж у звичайних розчинних добрив.

Нерідко в ЗМІ терміни «добрива з контрольованим вивільненням» (CRF) і добрива з повільним вивільненням (SRF) використовуються як взаємозамінні, але добрива розрізняються механізмом вивільнення поживних речовин.

Капсула – фізичний бар’єр вивільненню. Термін CRF зазвичай застосовується до добрив, у яких фактори, що впливають на швидкість, характер та тривалість вивільнення, добре відомі та контролюються під час приготування CRF. Добрива з повільним вивільненням (SRF), з іншого боку, характеризуються вивільненням поживних речовин повільніше, ніж зазвичай, але швидкість, характер і тривалість вивільнення поживних речовин погано контролюються, на ці показники можуть сильно впливати умови обробки, такі як зберігання, транспортування та розподіл у польових умовах, або умови ґрунту, такі як вміст вологи, змочування та сушіння, відтавання та заморожування та біологічна активність.

Добрива з повільним вивільненням – це органо-мінеральні добрива з «повільним» азотом, тобто із азотом, пов’язаним органічною речовиною у важкорозчинні форми. Таким чином, у той час як у добривах з повільним вивільненням (SRF) характер виділення поживних речовин повністю залежить від грунту та кліматичних умов, і його неможливо передбачити (або тільки дуже приблизно), то добрив з контрольованим вивільненням (CRF) модель вивільнення, кількість і час може бути передбачений у певних межах.

Карбамід із сірчаним покриттям (SCU) відносимо до добрив з контрольованим вивільненням, хоча в ряді випадків, коли покриття нанесено нерівномірно і з дефектами, час вивільнення непередбачуваний. Так само важко передбачити час вивільнення у добривах, що включають довільну суміш капсульованих добрива і традиційних (NPK-туки або суміш капсульованого карбаміду і звичайного), в яких час вивільнення залежить від співвідношення компонентів. Ще не визначилися, до якої групи добрив відносити карбамід, покритий ним (NCU), що випускається в Індії. Залежно від якості покриття та кількості використаного масла німа добриво можна віднести і до добрив з повільним вивільненням (SRF) та до добрив з контрольованим вивільненням. У цій роботі розглянуті всі капсульні добрива: карбамід з сірчаним покриттям, карбамід з сірчано-полімерним покриттям, всі добрива з полімерним покриттям, а також карбамід, покритий ним, який розглянутий окремим рядком (відокремлено). Спеціального реєстраційного номера (CAS Number) та інших ідентифікаційних кодів (PRODCOM Code EUROSTAT, PubChem, Номер EINECS та ін.) для капсульних добрив немає, вони залучаються до торгівлі за тими самими кодами ТН ЗЕД, що й некапсульовані. Хімічна формула та властивості карбаміду однакові, за винятком фізичного бар’єру – капсули, що перешкоджає розчинності.

В огляді «Добрива з контрольованим вивільненням поживних речовин» (2019/2020 р.) 420с., 281 мал., 620 табл.

У першій частині огляду «Добрива з контрольованим вивільненням (CRF) поживних речовин» розглянуто загальні відомості про бар’єрний матеріал: ідентифікація продуктів, класифікація, властивості, механізм вивільнення  поживних речовин.

У другій частині розглянуто світовий ринок: найбільші виробники мінеральних добрив  з  контрольованим вивільненням поживних речовин, потужності, інвестиційні проекти. Динаміка та географічна структура виробництва CRF добрив. Баланс світового виробництва та споживання. Прогноз ринку на 2020-2025 роки (у регіональному розрізі). Світова торгівля, обсяги продукту, залученого до внутрішньорегіональної та міжрегіональної торгівлі. Географічна структура світового експорту та імпорту добрив ї контрольованим вивільненням поживних речовин. Ціни.

У третій частині ринок добрив з контрольованим вивільненням поживних речовин розглядається в розрізі регіонів і країн: виробники, досьє, реквізити, основна продукція, що випускається, інвестиційні проекти. Виробництво: динаміка та регіональна структура виробництва. Споживання: динаміка, регіональна структура споживання. Зовнішня торгівля (у  розрізі  країн): географічна структура експорту та імпорту (зовнішня торгівля РФ та України наведено у розрізі підприємств –постачальників та підприємств покупців). Торговий баланс регіону.

Період 2015-2019 рр, прогноз 2020-2025 рр.

Study Geography. The Global Market. Regions / Countries:

 • - North America: USA, Canada;
 • - Latin America (Argentina, Brazil, Barbados, Belize, Bolivia Venezuela, Guatemala, Honduras, Dominican Republic, Colombia, Costa Rica, Cuba, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago, Chili, Uruguay, Uruguay El Salvador, Jamaica);
 • - Western Europe (Austria, Belgium, Great Britain, Germany, Greece, Denmark, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Finland, France, Switzerland, Sweden);
 • - Central and Eastern Europe (Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Montenegro, the Czech Republic, Croatia, Estonia);
 • - Eurasia (Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Russia, Uzbekistan, Ukraine);
 • - Asia (Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Hong Kong, Japan, India, Indonesia, Cambodia, China, South Korea, North Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan, Philippines , Sri Lanka);
 • - Middle East (Bahrain, Israel, Jordan, Iraq, Iran, Yemen, Qatar, Kuwait, Lebanon, UAE, Oman, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Turkey);
 • - Africa (Algeria, Angola, Botswana, Gabon, Ghana, Egypt, Zambia, Zimbabwe, Cameroon, Kenya, Congo DR, Côte d'Ivoire, Mauritania, Madagascar, Malawi, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Senegal Tanzania, Tunisia, Uganda, Equatorial Guinea, Ethiopia, South Africa);
 • Австралія та Океанія (Австралія, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа Нова Гвінея).

The Work of 2020.

Reviews are periodically updated (production and customs statistics, prices, investment projects, capacity, details revision and dossiers of manufacturers, consumer companies, suppliers).

It is possible to finalize/develop a review on the specifications of the Customer.

Typical content of marketing reviews see the section «The reviews».

For the relevant content please contact by the phone or e-mail indicated below:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com

 See also:

 • The Fertilizers with Urease and Nitrification Inhibitors
 • «Добрива з повільним вивільненням»The Fertilizers with Urease and Nitrification Inhibitors

Огляд ринку «Добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз світового ринку добрив з інгібіторами нітрифікації та уреази, тенденції та прогноз.

Об’єктом дослідження є добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази, їх виробництво та споживання.

Вчені оцінюють втрати азоту із внесених у ґрунт добрив до 70%. При цьому втрати азоту безпосередньо залежать від темпів нітрифікації, насамперед втрачається азот, що знаходиться в менш стабільній нітратній формі, що утворюється з нітритної, в яку переходить азот, що знаходиться в амонійній формі. Якщо азот не перетворюється на нітритну форму, він порівняно стабільний.

Нітрифікація залежить від температури, вологості ґрунту та інших факторів.

Найбільш нестабільний з погляду втрат азоту, як з’ясували німецькі вчені – карбамід.

Діючі речовини, що додаються для стабілізації азотних добрив (інгібітори), входять в різні біохімічні реакції і затримують перехід азоту в нестабільну форму.

Існує деяка плутанина щодо термінів стабілізаторів азоту, інгібіторів нітрифікації, інгібіторів уреази та стабілізованих добрив.

Терміни стабілізатори (фіксатори) азоту та інгібітори нітрифікації (уреази) використовуються як взаємозамінні. Згідно AAFPCO, стабілізовані добрива – це тільки ті, до яких додано стабілізатор азоту (інгібітор нітрифікації та інгібітор уреази). Інгібітори – речовини, що збільшують час, протягом якого азотний компонент добрива залишається у ґрунті в амідній формі (сечовині) або в амонійній формі. Хоча інгібітори нітрифікації та уреази визнані стабілізаторами азоту (AAPFCO), добрива  з інгібіторами  нітрифікації в деяких публікаціях позначаються як «добрива з повільним вивільненням поживних речовин» і навіть як «добрива з контрольованим вивільненням». Це не правильно. Хоча всі ці види добрив затримують надходження добрива рослині – механізм вивільнення поживних речовин у них різний.

Стабілізовані добрива, добрива з фіксованим азотом – це добрива з інгібіторами уреази або інгібіторами нітрифікації або з обома інгібіторами разом.

Добрива з контрольованим вивільненням – це капсульовані сіркою добрива, добрива із сірчано-полімерною капсуляцією або з полімерною. Час вивільнення залежить від матеріалу капсули, температури ґрунту, вологості та ін.

Добрива з повільним вивільненням – це органо-мінеральні добрива з «повільним» азотом, тобто із азотом, пов’язаним органічною речовиною у важкорозчинні форми.

Добрива з контрольованим вивільненням   та   добрива з повільним вивільненням є предметом інших двох однойменних досліджень

Спеціального реєстраційного номера (CAS Number) та інших ідентифікаційних кодів (PRODCOM Code EUROSTAT, PubChem, Номер EINECS та ін.) для стабілізованих добрив немає, водночас вони ідентифікуються за стабілізаторами азоту, вони залучаються до торгівлі за тими самими кодами ТН ЗЕД, що і традиційні азотні добрива (карбамід. КАС, сульфат амонію) та NPK. Стабілізовані добрива є азотовмісними добривами, до складу яких входять хімічні сполуки, що тимчасово знижують (інгібують) процеси трансформації азоту в грунті.

Існує два класи інгібіторів:

 • інгібітори нітрифікації
 • інгібітори уреази.

Вони додаються до азотних добрив або у процесі виробництва (частіше наносяться поверхню гранули), або вводяться безпосередньо перед використанням (рідкі добрива, КАС).

Інгібітори нітрифікації та уреази надходять на ринок переважно під торговими марками.

 

Огляд ринку «Добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази» підготовлений у 2020 р., також у 2020 р. був підготовлений огляд ринку «Тіосульфат амонію (для використання як інгібітор нітрифікації та інгібітор уреази рідких азотних добрив, а також як джерело сірки».

В огляді «Добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази»  (2019/2020 рр.)  230с., 128 мал. 274 табл.

У першій частині огляду «Добрива з інгібіторами нітрифікації та уреази» розглянуто загальні відомості про інгібітори нітрифікації та уреази: ідентифікація продуктів, класифікація, властивості, механізм дії інгібіторів. Наведені компанії продуценти (з реквізитами), торгові марки інгібіторів нітрифікації та уреази.

У другій частині розглянуто світовий ринок: найбільші виробники мінеральних добрив із інгібіторами, потужності, інвестиційні проекти. Динаміка та географічна структура виробництва та споживання стабілізованих добрив. Баланс світового виробництва та споживання. Прогноз ринку на 2020-2025 роки. (У регіональному розрізі). Світова торгівля, обсяги продукту, залученого до внутрішньорегіональної та міжрегіональної торгівлі. Географічна структура світового експорту та імпорту стабілізованих добрив. Ціни на інгібітори та добрива.

У третій частині ринок добрив з інгібіторами розглядається в розрізі регіонів і країн: виробники, досьє, реквізити, основна продукція, що випускається, інвестиційні проекти. Виробництво: динаміка та регіональна структура виробництва. Споживання: динаміка, регіональна структура споживання. Зовнішня торгівля (у розрізі  країн): географічна структура експорту та імпорту (зовнішня торгівля РФ і України наведено у розрізі підприємств –постачальників і підприємств покупців). Торговий баланс регіону.

Період 2015-2019 рр., прогноз 2020-2025 рр.

Study Geography. The Global Market. Regions / Countries:

 • - North America: USA, Canada;
 • - Latin America (Argentina, Brazil, Barbados, Belize, Bolivia Venezuela, Guatemala, Honduras, Dominican Republic, Colombia, Costa Rica, Cuba, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago, Chili, Uruguay, Uruguay El Salvador, Jamaica);
 • - Western Europe (Austria, Belgium, Great Britain, Germany, Greece, Denmark, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Finland, France, Switzerland, Sweden);
 • - Central and Eastern Europe (Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Montenegro, the Czech Republic, Croatia, Estonia);
 • - Eurasia (Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Russia, Uzbekistan, Ukraine);
 • - Asia (Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Hong Kong, Japan, India, Indonesia, Cambodia, China, South Korea, North Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan, Philippines , Sri Lanka);
 • - Middle East (Bahrain, Israel, Jordan, Iraq, Iran, Yemen, Qatar, Kuwait, Lebanon, UAE, Oman, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Turkey);
 • - Africa (Algeria, Angola, Botswana, Gabon, Ghana, Egypt, Zambia, Zimbabwe, Cameroon, Kenya, Congo DR, Côte d'Ivoire, Mauritania, Madagascar, Malawi, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Senegal Tanzania, Tunisia, Uganda, Equatorial Guinea, Ethiopia, South Africa);
 • Австралія та Океанія (Австралія, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа Нова Гвінея).

The Work of 2020.

Reviews are periodically updated (production and customs statistics, prices, investment projects, capacity, details revision and dossiers of manufacturers, consumer companies, suppliers).

It is possible to finalize/develop a review on the specifications of the Customer.

Typical content of marketing reviews see the section «The reviews».

For the relevant content please contact by the phone or e-mail indicated below:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com

 See also:

 • «Добрива з контрольованим вивільненням»
 • «Добрива з повільним вивільненням»Ammonium thiosulfate as a urease inhibitor

The Market Review «Ammonium thiosulfate as a urease inhibitor» is based on the study aimed at the global market analysis, trends and forecast.

The review studies the Ammonium thiosulfate, its production and consumption

The review "Ammonium thiosulfate" (2020) contains 380 pages, 185 figures, 366 tables.

The first part of the review "Ammonium Thiosulfate" considers general information about Ammonium Thiosulfate: product identification, classification, properties. The use of Ammonium Thiosulfate as an inhibitor and sulfur source.

The second part considers the global market: the largest manufacturers, capacities, investment projects. Production dynamics and geographical structure. Global production and consumption balance. The market forecast for 2020-2025 (in the regional context). World trade, volumes of product involved in intraregional and interregional trade. Geographical structure of world exports and imports. Prices.

The third part of the review concerned the Ammonium thiosulfate market in terms of regions and countries: manufacturers, dossiers, details, main products and investment projects. Production: dynamics and regional structure. Consumption: dynamics and regional structure. Foreign trade (by country): exports and imports geographical structure. Region trade balance.

The Period 2015-2020. Forecast 2021-2025.

Study Geography. The Global Market. Regions / Countries:

 • - North America: USA, Canada;
 • - Latin America (Argentina, Brazil, Barbados, Belize, Bolivia Venezuela, Guatemala, Honduras, Dominican Republic, Colombia, Costa Rica, Cuba, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago, Chili, Uruguay, Uruguay El Salvador, Jamaica);
 • - Western Europe (Austria, Belgium, Great Britain, Germany, Greece, Denmark, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Finland, France, Switzerland, Sweden);
 • - Central and Eastern Europe (Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Montenegro, the Czech Republic, Croatia, Estonia);
 • - Eurasia (Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Russia, Uzbekistan, Ukraine);
 • - Asia (Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Hong Kong, Japan, India, Indonesia, Cambodia, China, South Korea, North Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan, Philippines , Sri Lanka);
 • - Middle East (Bahrain, Israel, Jordan, Iraq, Iran, Yemen, Qatar, Kuwait, Lebanon, UAE, Oman, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Turkey);
 • - Africa (Algeria, Angola, Botswana, Gabon, Ghana, Egypt, Zambia, Zimbabwe, Cameroon, Kenya, Congo DR, Côte d'Ivoire, Mauritania, Madagascar, Malawi, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Senegal Tanzania, Tunisia, Uganda, Equatorial Guinea, Ethiopia, South Africa);
 • - Australia and Oceania (Australia, New Zealand, New Caledonia, Papua New Guinea).

The Work of 2020.

Reviews are periodically updated (production and customs statistics, prices, investment projects, capacity, details revision and dossiers of manufacturers, consumer companies, suppliers).

It is possible to finalize/develop a review on the specifications of the Customer.

Typical content of marketing reviews see the section «The reviews».

For the relevant content please contact by the phone or e-mail indicated below:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com

 See also:

 • "The Fertilizers with Urease and Nitrification Inhibitors"
 • "The Controlled-Release Fertilizers"
 • "The Fertilizers with Slow Nutrients Release"
 • "Sodium and Potassium Thiosulfate"Polyoxymethylene - POM (polyformaldehyde)

The Market Review «Polyoxymethylene (POM)» is based on the study aimed at the global market analysis, trends and forecast.

The review studies the Polyoxymethylene, its production and consumption.

The review contains 234 pages, 72 figures, 223 tables, 19 application on 165 pages.

The first part of the review "Polyoxymethylene (POM)" discusses general information about the polymer obtained by polymerization of formaldehyde - homopolymer (H-POM), and copolymers of POM (C-POM). Their classification, trademarks are given. Raw materials for their production and information on industrial production methods. Patents. Engineering companies. Polymer application areas.

The second part of the study considered the global market: major producers, capacities as well as investment projects. Corporate capacity structure. Dynamics and geographical structure of POM production and consumption. Consumption structure (global and regionally). World consumption and production balance. Market forecast for 2022-2028 (at the regional level and on segments). The situation in consuming industries. Perspective use directions. Global trade, volumes of the product involved in intraregional and interregional trade. Geographic structure of world export-import. Major trade flows. Prices for raw materials (formaldehyde) and POM.

The third part of the review concerned the POM market in terms of regions and countries: manufacturers, dossiers, details, main products and investment projects. Production: dynamics and regional structure. Consumption: dynamics and regional and segment structure. Foreign trade (by country): exports and imports geographical structure. Region and country trade balance. POM suppliers, trading companies and representative offices (details, prices).

The list of POM consumers is given.

The period 2016-2021 (2022 - estimate), forecast - 2022-2028.

Study Geography. The Global Market. Regions / Countries:

 • - North America: USA, Canada;
 • - Latin America (Argentina, Brazil, Barbados, Belize, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Honduras, Dominican Republic, Colombia, Costa Rica, Cuba, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago, Chili, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Jamaica);
 • - Western Europe (Austria, Belgium, Great Britain, Germany, Greece, Denmark, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Finland, France, Switzerland, Sweden);
 • - Central and Eastern Europe (Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Montenegro, the Czech Republic, Croatia, Estonia);
 • - Eurasia (Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Russia, Uzbekistan, Ukraine);
 • - Asia (Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Hong Kong, Japan, India, Indonesia, Cambodia, China, South Korea, North Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan, Philippines , Sri Lanka);
 • - Middle East (Bahrain, Israel, Jordan, Iraq, Iran, Yemen, Qatar, Kuwait, Lebanon, UAE, Oman, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Turkey);
 • - Africa (Algeria, Angola, Botswana, Gabon, Ghana, Egypt, Zambia, Zimbabwe, Cameroon, Kenya, Congo DR, Côte d'Ivoire, Mauritania, Madagascar, Malawi, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Senegal Tanzania, Tunisia, Uganda, Equatorial Guinea, Ethiopia, South Africa);
 • - Australia and Oceania (Australia, New Zealand, New Caledonia, Papua New Guinea).

The Work of 2022.

Reviews are periodically updated (production and customs statistics, prices, investment projects, capacity, details revision and dossiers of manufacturers, consumer companies, suppliers).

It is possible to finalize/develop a review on the specifications of the Customer.

Typical content of marketing reviews see the section «The reviews».

For the relevant content please contact by the phone or e-mail indicated below:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com