image_pdfimage_print

Ukrainian chemical industry and chemical market in 2022: facts, situation assessment, trends, forecast. Analytical Report

Традиційний щорічний аналітичний звіт щодо усіх аспектів функціонування національного хімічного виробництва та внутрішнього товарного ринку. Аналіз наслідків масштабного вторгнення рф в Україну для хімічної галузі та її перспектив.

Practical guide on the requirements of new legislation of Ukraine in the sphere of chemical safety and chemical product management, relevant procedures and changes in market regulation (to be enacted from 29.06.2024)

Практичне керівництво щодо вимог нового законодавства України у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією у питаннях та відповідях […]

Sulfur technical. Analysis of the world, regional, and national market. Production-consumption balances (by countries). Price analysis. Logistics supply routes. Analytical Review

Повний статистичний та аналітичний аналіз світового ринку сірки (сфери застосування, виробництво, розгорнуті профілі виробників з повними реквізитами, специфікації продукції, детальні […]

Additives to concretes (plasticizing) and building solutions. Technological, technical, market, technical-economic, environmental, normative-technical aspects of production and market. Justification for the creation of production facilities. Profiles of producers and consumers. Analytical review

Системний деталізований аналіз ситуації у виробництві та на внутрішньому ринку пластифікуючих добавок до бетонів (на основі сульфанолу, лігносульфанолу та іншої […]

Statistical and analytical data on possible import substitution of chemical products (chemical raw materials, semi-raw materials, final chemical products, traditionally supplied to Ukraine from Russia and Belarus (data for 2021-2022). Analytical reference

Деталізований аналіз по 180 хімічним продуктам (статистичні, аналітичні дані), оцінка щодо можливості/неможливості імпортозаміщення хімічної продукції, прогнозна оцінка обсягів споживання та […]

Foam polyurethanes. Sectoral analysis of production of flexible foam polyurethanes in Ukraine and raw material supply of the industry for the period 2019-2022. Targeted analytical review

Проаналізовані основні споживчі ніші ППУ в Україні, структура та баланси споживання. Охарактеризовано технічні, споживчі та екологічні особливості ППУ. Проведений детальний […]

Biogas (biomethane). Analysis of the state of production and consumption of biomethane in European Countries and Ukraine. Technical-economic and market feasibility of increasing biomethane production in Ukraine as a raw material base for the chemical industry. Targeted analytical research

Дослідження розкриває сучасні тенденції та динаміку виробництва та споживання біометану, зокрема, в країнах Європи та Україні. Перший розділ дослідження присвячений […]

Innovative types of construction chemicals. Assessment of opportunities for creating modern types of construction chemicals production in Ukraine based on domestic raw materials. Targeted analytical research

Аналіз сучасної ситуації у виробництві та споживанні інноваційної будівельної хімії в Україні (товарна структура з акцентом на сегменти з найбільш […]