image_pdfimage_print

В НТР наданий актуальний аналіз стану виробництва та споживання технічного вуглецю в Україні в період 2020-2023 рр., розкриті аспекти сировинного забезпечення сегменту, обсягів та напрямків реалізації продукції вітчизняного виробництва. Приведена оцінка марочної та секторальної структури споживання техвуглецю на внутрішньому ринку України, прогноз розвитку споживання в коротко- та середньостроковій перспективі.

Також надана характеристика теперішнього стану розвитку світового та основних регіональних ринків, динаміки та основних тенденцій у виробництві та споживанні, аналіз світової торгівлі та динаміка цін зовнішньої торгівлі у розрізі провідних постачальників на глобальному ринку.