image_pdfimage_print

Any chemical productions (custom-ordered). Analytical-Factographic References

Аналітико-фактографічні  довідки містять детальні та репрезентативні дані щодо компаній-ліцензіарів (ліцензіатів), інжинірингових компаній, інноваційних технологій хімічних виробництв. Огляд інвестиційних проектів, які […]

Rubber technical products. Raw material, technological, and market aspects of production in Ukraine. Segment analysis of consumption, forecast of market trends and development. Main aspect – liquidity. Targeted analytical research

Актуальний аналіз стану виробництва та споживання гумовотехнічних виробів (ГТВ) в Україні в період 2020-2023 рр.: стан сировинного забезпечення галузі, динаміка […]

Succinic (amber) acid. Technological, technical, market, technical-economic aspects. Justification for the creation of succinic acid production in Ukraine. Targeted analytical research

Янтарна кислота (ЯК): ключові ідентифікаційні характеристики, класифікація, синтез, специфікації, споживчі ніші. Основні фактори конкуренції біологічної й синтетичної ЯК та їх […]

Coagulants. Detailed, expanded analysis and forecast of domestic production and commodity market of coagulants for water treatment and wastewater processing. Types aspects. Global trends and assessment of their impact on the state of domestic production and consumption of coagulants (technological, consumer, ecological aspects). Targeted analytical research

Поточна ситуація у виробництві коагулянтів в Україні. Обсяги виробництва у розрізі основних видів коагулянтів. Компанії-виробники та їх товарний асортимент. Конкурентне […]

Preconditions for using overburden rocks and wastes from enrichment of potential ore-bearing regions of Ukraine for the production of building and industrial-technical materials. Targeted analytical research

У межах дослідження на основі аналізу міжнародної бази інформаційних публікацій щодо перспективних технологічних трендів у сфері поводження з відходами видобування […]

Analytical assessment of the situation in the Ukrainian chemical industry and the domestic chemical products market for the year 2023. Analytical Note

Товарне виробництво. Реалізація. Зовнішня торгівля. Внутрішня торгівля та споживання. Ціновий аналіз. Тенденції.  Втрати від воєнних дій. Аналітичні висновки та прогнозна […]