image_pdfimage_print

Шановні колеги,

Державне підприємство «Черкаський науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»)  самовіддано працювало на економіку та промисловість української  держави, виконувало експортні замовлення, щорічно проводило близько  200 науково-технічних розробок з техніко-економічних, технологічних, кон’юнктурних, безпекових, екологічних, регуляторних та інших аспектів функціонування хімічних і споріднених виробництв, товарних  ринків  та хімічних компаній.

Однак масштабні воєнні дії 24 лютого 2022 року, які РФ розпочала проти України, зупинили науково-технічну та дослідницьку роботу наших фахівців, оскільки була зупинена виробнича діяльність значної частини хімічних підприємств України, які є нашими основними замовниками. Інститут змушений був офіційно призупинити і свою науково-технічну діяльність.

Пройшло 40 днів війни і у фахівців інституту є усвідомлене розуміння, що разом з підприємствами-партнерами у відносно безпечних регіонах необхідно відновлювати свою основну діяльність, адже наші прикладні дослідження та практичні послуги в умовах зміни логістики національного, регіонального, світового хімпрому потрібні  нашим потенційним замовникам.

Наразі інститут має намір посилити прикладних характер своєї науково-технічної діяльності, зберегти та наростити її диверсифікованість.

Такими  напрямками та видами діяльності  є наразі  наступні:

  1. здійснення  оперативного моніторингу щодо ситуації  в хімпромі України (регіональний, суб’єктний, секторальний, товарний та інші зрізи) в умовах воєнного та поствоєнного стану;
  2. надання логістичних довідок діючим підприємствам щодо альтернативного та конкурентного імпорту сировини, напівсировини, допоміжних матеріалів, зокрема тих, які раніше поставлялися з РФ  та РБ (метанол, синтетичний графіт, ПАР, ПЕ,ПП, ПС, ФФС, органічні розчинники, синтетичний каучук, хлористий калій, напівфабрикатні алкідні лаки, органічні розчинники, КФК, КФС  та ін.);
  3. підготовку цільових фактографічних довідок  з перевіреними реквізитами щодо виробників  хімічної сировини, напівсировини, хімічних кінцевих продуктів (по конкретним запитам) у будь-якому регіоні чи країні світу;
  4. надання фахових консультацій  по супроводженню  експортних поставок  хімічної продукції  в будь-яку країну світу  (нетарифне регулювання), розробка технічних умов, паспортів безпеки  на хімічну продукцію;
  5. розробка цільових кон’юнктурних та маркетингових досліджень будь-яких товарних ринків  хімічної або дотичної продукції (країни, регіони, сегменти);
  6. проведення досліджень щодо економічної доцільності, секторальних та товарних  аспектів створення імпортозаміщувальних виробництв в Україні  в умовах поствоєнного  відновлення  промисловості України.

Названий перелік не є вичерпним і ми готові в рамках нашої компетентності та накопиченого досвіду провести будь-які інші дотичні дослідження, як для підприємств хімічної та суміжних галузей промисловості, так і для підприємств-споживачів хімічної продукції інших галузей економіки.

Ми зберегли та систематизували свої статистичні і інформаційні бази. Фахівцями сформовані бази профільних досліджень та розробок за останні роки, по переважній більшості з них знята заборона на їх передачу третій стороні

Ми готові надати наші науково-технічні розробки за прийнятну ціну національному замовнику або актуалізувати їх з урахуванням змін на ринку під нагальні інформаційні потреби замовника. Інформація про розробки є на усіх сайтах інституту: http://www.nditekhim.com.ua/http://niitehim.ck.ua/http://niitehimlaz.2mcl.com/http://reach.ck.ua/.

Ми готові оперативно та якісно провести  будь-які дослідження в рамках нашої компетентності та задіяти  для цього наші інформаційні ресурси, весь наш  досвід та професіоналізм.

Налаштовані конструктивно та відповідально працювати з національними компаніями України, різних країн світу. Однозначне та категоричне  табу – на співпрацю з компаніями РФ, Республіки Білорусь, а також афільованими з ними компаніями, які є юридичними особами інших країн світу.

СЛАВА УКРАЇНІ!

З повагою, директор ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»  Ковеня Т.В.

 

(Переглянути це повідомлення російською мовою)