image_pdfimage_print

Інститут має тридцятип’ятирічний досвід техніко-економічних досліджень і науково-інформаційної діяльності в галузі прикладної хімії та хімічної технології.

І має досить розвинену інфраструктуру:

  •  інформаційна база – понад 1,6 млн. вітчизняних та зарубіжних документів, в т.ч.: депоновані наукові роботи – понад 20 тис., найменувань технічні умови – понад 15 тис. (в т.ч. і ТУ колишнього СРСР)
  •  технічна база – сучасна обчислювальна техніка, інформаційно-пошукові бази даних, поліграфічний комплекс
  •  кадровий склад: професійні хіміки, інформаційні працівники, маркетологи, фахівці в галузі поліграфії.

Основні напрямки діяльності інституту:

  • науково-інформаційне забезпечення підприємств, організацій, фірм з проблем хімічної промисловості;
  • розробка аналітичних матеріалів, проведення маркетингових досліджень про стан, тенденції, перспективи розвитку хімічної промисловості України, внутрішнього товарного ринку та окремих його сегментів, світової хімічної промисловості, світового та регіональних товарних ринків хімічної та нафтохімічної промисловості;
  • документальне забезпечення навчально-методичними матеріалами з проблем техніки безпеки, нормативно-технічної документації у сфері технічної регулятивної політики;
  • розробка та видання науково-інформаційних збірників, каталогів, рекламних проспектів, прайс-листів;
  • науково-методичний супровід міжнародних і національних виставок та ярмарків, презентацій, наукових конференцій і нарад галузевого профілю.