image_pdfimage_print

Відділ техніко-економічних та маркетингових досліджень пропонує:

  • проведення маркетингових досліджень про стан, тенденції та перспективи розвитку хімічної промисловості України, внутрішнього товарного ринку та окремих його сегментів, світової хімічної промисловості, світового та регіональних товарних ринків хімічної та нафтохімічної промисловості;
  • розробка маркетингових оглядів (під замовлення);
  • готові маркетингові огляди з подальшою актуалізацією.

Маркетингові огляди включають:

  • аналіз кон’юнктури на світовому та регіональних ринках: Північна та Південна Америка, країни АТР, Західна Європа, країни Балтії, країни СНД ( потужності, виробництво, структура та обсяги споживання, експорт-імпорт, цінова та технологічна ситуації, сировинна база, прогноз та новини ринку, виробники);
  • марочний асортимент продукції, торгові назви, аналоги, області застосування;
  • реквізити виробників, торгових фірм та представництв;
  • крім того, наводиться перелік споживачів та торгово-посередницьких фірм (Україна, країни СНД – з реквізитами). Під замовлення виконується складання споживчих рядів інших регіонів.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів, компаній-споживачів, постачальників).

Ви можете замовити у нас маркетингові огляди по іншій, що цікавить Вас, хімічній продукції, якої немає в переліку розробок:

– світовий ринок та ринок СНД;

– ринок конкретного регіону/країни;

– інформацію про зарубіжних та вітчизняних виробників хімічної продукції;

– інформацію про споживачів Вашої хімічної продукції, про торгові фірми;

– статистику експорту та імпорту, тощо.

Здійснюємо розробки за Вашим технічним завданням та доопрацювання готових оглядів.

Надання консультаційно-інформаційних послуг для прийняття управлінських рішень з питань:
– доцільності створення виробництва певних видів хімічної продукції;
– доцільності розширення виробничих потужностей по випуску хімічної продукції з урахуванням конкурентного середовища та наявності в регіоні/світі товарів – субститутів, профіциту/дефіциту пропозиції чи балансових параметрів традиційного споживання;
– вибору технології виробництва хімічної продукції з урахуванням доступності сировини та напівсировини, інжинірингових послуг, способів утилізації відходів виробництва або використання їх у подальших процесах;
– розширення ринків збуту та перерозподіл регіональних торгових потоків хімічної продукції;
– створення технологічного ланцюжку з метою повної переробки сировини до кінцевого продукту/продуктів, що потребує ринок, та виробництва продукції з більш високою доданою вартістю;
– розширення сфер (видів) використання хімічної продукції в певних галузях застосування (споживання);
– виробництва інноваційної продукції на діючих виробничих потужностях.
Всі консультаційно-інформіційні послуги надаються відповідно до узгодженого з «Замовником» технічного завдання та супроводжуються доказовими статистичними та аналітичними даними.