image_pdfimage_print

Використання потужностей технологічних цехів з виробництва адипінової кислоти і солі СГ з метою отримання нових органічних продуктів для потреб будівельної галузі Цільове аналітичне дослідження

Деяка кон’юнктурна інформація щодо ситуації на світовому ринку адипінової кислоти (АК) і солей СГ в контексті функціонування виробничих потужностей (відомості […]

Квартальні та річний моніторинг стану національного хімпрому та внутрішнього товарного ринку хімічної продукції. Зміни. Тенденції. Проблеми. Ризики. Кварт. випуск (2 квартал 2024 р.)

Товарне виробництво. Реалізація. Зовнішня торгівля. Внутрішня торгівля та споживання. Ціновий аналіз. Тенденції. Проблеми. Втрати від воєнних дій. Аналітичні висновки та […]

Інноваційні формуляції комплексних NPK-NP-PK-NK добрив (на основі макроелементів), які споживаються в Україні (аналіз за 2022-2023 рр.). Цільове аналітичне дослідження

Детальний аналіз формуляції комплексних NPK-NP-PK-NK добрив (на основі макроелементів), які імпортувалися та споживалися в Україні в 2022-2023 рр. Структурування ринку […]

Детальний аналіз продуктових зовнішньоторговельних балансів хімічної продукції за 2021-2023 рр. з найбільшою динамікою зростання імпорту, причини зростання та практичні можливості імпортозаміщення Цільове аналітичне дослідження

У даній розробці представлені аналітичні та статистичні дані щодо обсягів імпорту та можливості (доцільності) відновлення/розширення/створення націона-льного виробництва основних видів хімічної […]

Забезпечення екологічної безпеки утилізації осадів стічних вод, промислових відвалів, шлаків та шламів шляхом отримання вогнетривів Технологічний огляд

На основі аналізу проблем практичного використання техногенної сировини у світовому виробництві вогнетривів обгрунтована ефективність залучення широкого кола промислових відходів в […]

Виробництво продуктів основної хімії (аміак, метанол) на основі переробки відновлюваної сировини. Аналіз передового світового досвіду, приклади існуючих (заявлених) проектів, інформація про розробників (ліцензіарів) технологій, проектантів та залучені до реалізації інжинірингові компанії Цільове аналітичне дослідження

Аналіз впровадження у світі виробництва аміаку і метанолу на основі відновлюваної сировини. Приклади практичного досвіду. Комерційні проекти великомасштабних, маломасштабних і […]