image_pdfimage_print

Дослідження розкриває сучасні тенденції та динаміку виробництва та споживання біометану, зокрема, в країнах Європи та Україні. Перший розділ дослідження присвячений аналізу стану виробництва біометану в ЄС, в т.ч. у розрізі окремих країн, представлено дані щодо динаміки зростання кількості установок, їх одиничної та сумарної потужності, регіональної структури розміщення виробництв тощо. У розділі 2 приведені дані щодо компаній- ліцензіарів та постачальників технологій та обладнання для виробництва біометану, зроблений порівняльний аналіз існуючих технологій збагачення біогазу до біометану. Третій розділ дослідження включає аналіз сучасного стану розвитку виробництва біометану в Україні: сировинні та економічні передумови, виробнича база, регуляторне середовище, проекти створення виробництв біометану, терміни їх реалізації та потенційні ринки збуту.