image_pdfimage_print

Аналіз сучасного стану ринку біодизелю (БД) в Україні. Причини відсутності національного виробництва БД. Ризики і обмеження біодизельного бізнесу в Україні. Ситуація щодо чинного законодавства у сфері внутрішнього виробництва і споживання БД і її вплив на формування внутрішнього ринку БД.

Аналіз ситуації на українському ринку ріпаку – ключової сировини для виробництва БД (посівні площі, виробництво, висока експортна складова, причини істотного домінування поставок в ЄС, ціновий огляд).

Ситуації на європейському ринку ріпаку і БД в контексті формування та розвитку українського ринку ріпаку і БД. Оцінка кон’юнктурної доцільності створення виробництва БД в Україні.