image_pdfimage_print

Розроблена на основі доступних та репрезентативних статистичних даних (Держстату України, територіальних органів Держстату України, Державної митної служби України та ін.), власних експертних оцінок та розрахунків, публічних даних ЗМІ, корпоративних сайтів компаній, комунікативної інформації.
Робоча версія станом на 29.03.2024

За оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» (з урахуванням даних Держстату України), станом на 01.04.2023 в хімічній промисловості (виробництво хімічних речовин та хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів) функціонує з різним режимом завантаження виробничих потужностей близько 3800 економічно активних підприємств.

Кількість зареєстрованих підприємств в хімічній промисловості (основні коди КВЕД 20+22) станом на 01.01.2024 склала, за даними Держстату, 7650 підприємств.

Отже, відсоток підприємств галузі, які функціонували та були економічно активними на початок 2024 року становить близько 47% (від кількості зареєстрованих підприємств).

Слід зазначити, що найбільша кількість підприємств функціонує станом на початок 2024 року в таких сегментах (структурна частка,%):

ü виробництво будівельних виробів із пластмас – 13%,

ü виробництво тари з пластмас -11%,

ü виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас – 9%,

ü виробництво добрив і азотних сполук – 6%,

ü виробництво ЛКМ – 6%,

ü виробництво гумових виробів -6%

 

У регіональному зрізі найбільша кількість економічно активних підприємств розміщена в м. Київ (830 підприємств), Дніпропетровській області (480 підприємств), Київській області (350 підприємств).

За підсумками січня-березня 2024 р. індекс товарного виробництва у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції порівняно з аналогічним періодом 2023 року, за розрахунками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», збільшився на 10-12% та становив 110-112%, гумових та пластмасових виробів – на 7-8% та становив 107-108%.

На динаміку індексів товарного виробництва певний вплив, хоча і не визначальний, мала статистична база за аналогічний період 2023.

У 2024 році в хімічній промисловості України спостерігалися певна адаптованість та стабілізація роботи підприємств, хоча водночас продовжує діяти значна кількість факторів невизначеності та негативних чинників, які впливають на ситуацію в хімічній галузі, а саме:

  • триваючі військові дії і ракетні обстріли, фізичне руйнування та безпекове призупинення діяльності значної частини ключових підприємств, відсутність урядових рішень щодо відновлення роботи деяких підприємств, активи яких перебувають під арештом та ін.;
  • суттєвий ріст (та/або волатильність) цін на певну частину складових собівартості хімічної продукції (електроенергія, вартість обладнання, сировини, перевезень тощо);
  • нестабільність замовлень (попиту), функціонування значної частини підприємств без довгострокових контрактів;
  • відсутність обігових коштів,
  • ускладненість логістичних внутрішніх та зовнішніх поставок, торгівельна прикордонна криза (як експорту, так і імпорту сировини і напівсировини);
  • відтік персоналу та проблеми з його ротацією (і виробничого, і інженерно-технічного, і управлінського персоналу) тощо.

 

За таких умов, все ще триває «рваний» режим роботи багатьох підприємств. Рівень завантаження виробничих потужностей більшості економічно активних хімічних підприємств є нижчою від 50%.

Найбільш критичним залишається фактор зниження попиту та обсягів збуту продукції (через падіння та нестабільність платоспроможного попиту), можливість утримання конкурентних цін на кінцеву товарну продукцію через високу волатильність цін на сировину та енергоресурси і значні обсяги конкуруючого імпорту.

В той же час, слід зазначити, що частина хімічних підприємств, починаючи з 2023 р. і упродовж 1 кварталу 2024 р., у певній мірі адаптувалася до умов свого функціонування під час воєнного стану та частково відновила і стабілізувала своє виробництво і відпрацьовувала нові ланцюги поставок сировини та збуту продукції.

Це стосується у найбільшій мірі секторів, які виробляють ліквідну сировину та напівсировину (особливо мінеральну, експортоорієнтовані продукти неорганічної та органічної хімії, декстрини, казеїни та казеїнати, жирні амінокислоти тощо), а також споживчу продукцію нееластичного та стабільного попиту (гумові вироби, пластмасові вироби, мило, синтетичні миючі засоби, ефірні олії, косметичні та парфумерні вироби, добрива та засоби захисту рослин у дрібному фасуванні та ін.).

Загалом у першому кварталі 2024 р. у передсезонний період стабільно працювали два основні підприємства по випуску азотних добрив (аміачна селітра, КАС, карбамід), а також ще 6 підприємств, які вивели на ринок певні обсяги КАС та інших азотовмісних гомогенних та спеціальних добрив. Прогнозується, що у першому кварталі 2024 р. випуск азотних добрив в Україні становитиме близько 500-520 тис.т у ф.в. (практично на рівні аналогічного періоду 2022-2023 р.).

Продовжують відновлювати свою роботу підприємства, які розташовані у відносно безпечних регіонах, або ті, які здійснили релокацію в такі регіони, або підприємства, які експортували до ЄС та інших сусідніх країн у значних обсягах товарну продукцію та наразі хоча б частково відновили такі поставки.

Стабільно функціонують також хімічні підприємства, які виконують оборонні замовлення ( гумові та пластмасові вироби, будівельні пластмасові вироби, текстильні хімічні матеріали, хімічні речовини подвійного призначення тощо).

Відносну стабільність демонструють також компанії, які є партнерськими або афілійованими з європейськими або іншими іноземними компаніями.

За оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», загальний обсяг реалізації хімічної продукції в Україні у січні-березні 2024 року склав у д.ц. близько 33,2 млрд.грн. (січень-березень 2023 р. – 30,6 млрд. грн.), у т.ч. у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції – 16,4 млрд.грн (січень-березень 2023 р. – 15,7 млрд. грн), гумових та пластмасових виробів – 16,8 млрд.грн (січень-березень 2023 р. – 14,9 млрд. грн.).

При цьому індекс цін у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції становив, за оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», у січні-березні 2024 р. 104%, у виробництві гумових та пластмасових виробів – 106%.

Втрати продаж у січні-березні 2024 р. у фізичному вимірі у половині товарних груп хімічної продукції порівняно з аналогічним періодом 2023 р. становили від 8 до 10%, водночас в іншій половині сегментів спостерігався приріст продажу, хоча і з невеликою динамікою приросту – 2-5%.

Загалом цей показник є досить неоднорідним та має високий рівень варіативності в залежності від сектору та регіональної структури товарного виробництва, а також підприємства-виробника.

Обсяги зовнішньоторговельних поставок хімічної продукції в січні-березні 2024 р. склали, за попередніми оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», 2,6 млрд. дол. США та несуттєво зменшилися (на 3,3%) порівняно із аналогічним періодом 2023 р. (січень-березень 2023 р. – 2,69 млрд. дол. США).

Завантажити повний текст