image_pdfimage_print

Огляд «Гумінові препарати» включає дослідження, метою яких є аналіз поточного стану та перспектив розвитку світового ринку гумінових препаратів.
Об’єктом дослідження є гумінові препарати, їх виробництво та споживання.

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Росстат (РФ), Eurostat (Європа/ЄС), МЕТI (Японія) та ін., статистики зовнішньої торгівлі (Федеральної митної служби РФ, Державної митної служби України, статистики торгівлі міністерств фінансів різних країн (наприклад, Міністерства Фінансів Японії – https://www.customs.go.jp, https://www.e-stat.go.jp/en/ та інших країн), інтернет-сайтів та річних звітів компаній-продуцентів, а також дані, отримані в результаті телефонних інтерв’ю співробітників компаній-виробників даного продукту.

Хронологічні рамки дослідження: 2014-2018 рр., прогноз до 2025 р.

Географія дослідження:

  • Північна Америка: США, Канада;
  • Латинська Америка: Аргентина;
  • Західна Європа: Німеччина, Греція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Швейцарія;
  • Східна та Центральна Європа: Угорщина, Словаччина;
  • Азіатсько-Тихоокеанський регіон: Китай, Індія, Австралія;
  • Близький Схід: Туреччина, Ізраїль;
  • Євразія: Російська Федерація, Україна, Р. Білорусь, Казахстан.

Звіт складається з 8 частин, містить 542 сторінки, в тому числі 36 малюнків, 90 таблиць.

У першому розділі звіту дана загальна характеристика, властивості, торгівельні назви, класифікація та сфери застосування гумінових препаратів.

У другому розділі звіту викладені історія винаходу та способи отримання гумінових препаратів.

У третьому розділі описується ринок сировини – джерел гумінових кислот.

У четвертому розділі дана характеристика світового ринку гумінових препаратів (в цілому по світу та за регіонами: ключові виробники, динаміка споживання, структура споживання, тенденції, прогноз ринку гумінових препаратів до 2025 р).

П’ятий розділ огляду присвячений виробництву та споживанню гумінових препаратів на регіональних ринках (в розрізі країн).
У розділі 5.1-5.5 по кожній із зазначених вище країн наводиться інформація про виробників гумінових препаратів (реквізити, досьє, продукція (основна та супутня), що випускається компанією, якісна характеристика гумінових препаратів, інвестиційні проекти та ін.). Також наведені реквізити найбільших споживачів та торгових компаній.
Розділ 5.6 (Євразія) включає оціночні дані про випуск гумінових препаратів в Російській Федерації та Україні. Реквізити та досьє компаній-продуцентів, якісні показники продукції, що випускається. Представлені розрахункові дані про споживання гумінових препаратів в країнах Євразії: РФ, Україні, Р. Білорусь, Казахстані. Розділ включає інформацію про обсяги експорту та імпорту гумінових препаратів, географії їх поставок з РФ та України, також представлені експортно-імпортні ціни на гумінові препарати в країнах Євразії (2015-2017 рр.). Крім того, по РФ та Україні приведена інформація імпортно-експортних поставок в розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників за період 2015, 2016 та 2017 рр.

У шостому розділі дана коротка інформація про ринок гумінових препаратів, прогноз ринку та висновки.

У сьомому розділі дано додатки, які детально описують зовнішньоторгівельні постачання гумінових препаратів РФ та Україні за 2015, 2016 та 2017 рр.

У восьмому розділі наведено список ілюстрацій (малюнки, таблиці).

Робота 2018 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній – продуцентів, компаній- споживачів та постачальників).

Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:
Тел.: +380 (472) 36-03-29, 36-03-25, (050) 724 24 03 або
e- mail: niitehimlaz@2upost.com