image_pdfimage_print

Огляд «Фосфати харчові» підготовлений на основі дослідження, метою якого був аналіз поточного стану та перспектив розвитку світового ринку харчових фосфатів.
Об’єктом дослідження є фосфати харчові:
– фосфати натрію;
– фосфати калію;
– фосфати кальцію;
– інші фосфати (триаммонію, тринатрію, інші);
– поліфосфати (триполіфосфат, інші).

Як джерела інформації використовувалися дані виробничої статистики (національних бюро/інститутів статистики за країнами/регіонами, наприклад: Росстат (РФ), Eurostat (Європа/ЄС), МЕТI (Японія) та ін.), статистики зовнішньої торгівлі (Федеральної митної служби РФ , Державної митної служби України, статистик торгівлі міністерств фінансів різних країн (наприклад, Міністерства фінансів Японії – https://www.customs.go.jp, https://www.e-stat.go.jp/en/) та ін . країн), інтернет-сайтів та річних звітів компаній-продуцентів, а також дані, отримані в результаті телефонних інтерв’ю співробітників компаній-виробників даного продукту.

Хронологічні рамки дослідження: 2015-2019 рр.

Географія дослідження:
– Північна Америка: США, Канада;
– Латинська Америка: Аргентина, Бразилія, Мексика;
– Західна Європа: Бельгія, Великобританія, Німеччина, Ірландія, Італія, Іспанія, Нідерланди, Франція, Швеція, Швейцарія;
– Центральна і Східна Європа: Угорщина, Польща, Румунія, Словенія, Чехія, Латвія, Литва;
– Азія: Китай, Індія, Японія, Таїланд, Сінгапур;
– Близький Схід: Ізраїль, Саудівська Аравія, Туреччина;
– Африка: Алжир, Єгипет, Марокко, Нігерія, Південно-Африканська Республіка (ПАР);
– Океанія: Австралія;
– Євразія: Російська Федерація.

Звіт складається з 4 частин, містить 474 сторінки, в тому числі 99 малюнків, 280 таблиць.

У першому розділі звіту дана загальна характеристика та властивості харчових фосфатів, їх класифікація, сфери застосування, нормативні документи.
У другому розділі звіту дана характеристика світового ринку харчових фосфатів (в цілому по світу та за регіонами: динаміка виробництва та споживання, структура споживання та тенденції ринку).
Також в цьому розділі наводяться ключові гравці на ринку харчових фосфатів, світовий торгівельний баланс, найбільші регіони/країни імпортери та постачальники харчових фосфатів на світовий та регіональні ринки. Тенденція світових цін на харчові фосфати.
Третій розділ звіту присвячений виробництву та споживанню харчових фосфатів на регіональних ринках (в розрізі країн).
У підрозділі 3.1-3.9 по кожній із зазначених вище країн наводиться інформація про виробників харчових фосфатів (реквізити, досьє, потужності, продукція, що випускається компанією, (основна і супутня), якісна характеристика харчових фосфатів, інвестиційні проекти та ін.), статистичні дані про обсяги виробництва харчових фосфатів, розрахункові дані щодо споживання та зовнішня торгівля. Географічна структура імпортних та експортних поставок. Так само наведені реквізити найбільших споживачів.
Підрозділ 3.10. (Євразія) включає статистичні дані про випуск харчових фосфатів в Російській Федерації та Казахстані. Реквізити та досьє компаній-продуцентів, якісні показники продукції, що випускається.
Представлені розрахункові дані щодо споживання харчових фосфатів в країнах Євразії: РФ, Україні, Р. Білорусь, Р. Молдова, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Таджикистані, Туркменістані.
Розділ включає інформацію про обсяги експорту та імпорту харчових фосфатів, географії їх поставок кожній з країн регіону, аналіз експортно-імпортних цін на харчові фосфати в країнах Євразії (2015-2019 рр.).
Крім географічної структури зовнішньої торгівлі по РФ та Україні приведена інформація імпортно-експортних поставок в розрізі компаній-імпортерів та компаній-постачальників за період 2017, 2018 і 2019 роки.
У четвертому розділі наведено список ілюстрацій (малюнки, таблиці).

Робота 2020 року.

Огляди періодично актуалізуються (виробнича та митна статистика, ціни, інвестиційні проекти, потужності, ревізія реквізитів та досьє компаній-продуцентів і компаній-споживачів та постачальників).
Можлива доробка/розробка огляду за технічним завданням Замовника.

Типовий зміст маркетингових оглядів дивитись у розділі «Огляди».

Актуальні змісти запитуйте, будь ласка, за:

Тел.: +380 (472) 36-03-29, (093) 588 71 43 або

e- mail: niitehim.info@gmail.com