image_pdfimage_print

Детальний аналіз основних технологічних та техніко-економічних аспектів сучасного виробництва та переробки лізину. На основі опрацювання світових інформаційних ресурсів за останні п’ять років узагальнено та обгрунтовано методи удосконалення синтезу (хімічного та біологічного) лізину у світі.

Розкриті шляхи і методи інтенсифікації біологічного синтезу лізину на основі інноваційних розробок апаратурно-технологічного оформлення процесу, технології виробництва та переробки, зокрема в якості нового ініціюючого реагенту для синтезу функціональних полімерів. Наданий аналіз ринкової кон’юнктури лізину у світі та регіонах (виробництво, галузеве, видове, та регіональне сегментування в контексті сучасних тенденцій споживання).

На основі офіційної статистики та комунікаційних каналів для отримання зворотного зв’язку від провідних ринкових гравців здійснена експертна оцінка рівня технологічної та ринкової готовності України до розбудови власного виробничого потенціалу лізину.