image_pdfimage_print

Метою НТР є детальний аналіз поточного стану та перспектив розвитку світового і регіональних та покраїнних ринків (35 країн) сульфоамофосу з аналітичними висновками та прогнозом. У дослідженні приведена загальна характеристика сульфоамофосу, класифікація, області застосування, описані способи виробництва сульфоамофосу. По кожній із країн приведена інформація про виробників сульфоамофосу (реквізити, досьє, потужності, виробництво, специфікації, зовнішньоторговельні поставки та ін.). По Україні приведені дані щодо імпортно-експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників, аналіз ситуації у споживчих галузях. Заключний розділ містить прогноз ринку, висновки, рекомендації. Хронологічні рамки дослідження: 2018-2022 рр.

Звіт складається з 4 частин, містить 175 сторінок, в тому числі 7 малюнків, 75 таблиць.